Liberaler och USA hand i hand mot Kuba

Illustration: Vadyua / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Fredrik Malm och NED hand i hand mot Kuba

USA, NED och finansieringen av anti-kubanska aktiviteter.

Det finns de som hävdar att USA inte blandar sig i Kubas angelägenheter. Om inte förr, så har den senaste veckan bevisat motsatsen. Läs gärna nedanstående text, som bara nämner de några få av alla de projekt som USA finansierar för att undergräva det kubanska samhället.

NED är ett USA organ som tillsammans med CIA och USAID står för mycket av USA:s mer eller mindre öppna försök att påverka och störta andra länders regeringar. Det görs under den falska och pompösa parollen: ”Supporting Freedom Around the World”. Fredrik Malm är liberalernas utrikespolitiske talesperson och kanske den som, tillsammans med CRD:s Erik Jennische, bäst ger ansikte åt det blinda och rabiata hatet mot det socialistiska Kuba. Det var Malm eller Jennische som för några år sedan ansåg att det enda positiva med Kuba var McDonalds på USA:s tortyrläger Guantanamo. Malm har gjort sig känd att som riksdagsman försöka hindra möten arrangerade av Svensk-Kubanska och att lägga sig i ABF:s verksamhet med sina uppfattningar.

Malm och NED är ett par som gjorda för varandra. NED publicerade för några månader sedan en lång rad projekt som de vill finansiera under budgetåret för att försvåra kubanernas tillvaro. Malm gick så sent som häromdagen ut på sociala nätverk och kräver sanktioner mot Kuba, ett stopp för EU:s hållning (som numera är densamma som mot andra länder) och att Litauen skulle leda EU:s politik mot Kuba. Den reaktionära regeringen i Litauen är den enda i EU som inte godkänt avtalet med Kuba. Den regeringen tycker Malm är lämplig för att sätta ytterligare tryck på de hårt ansatta kubanerna. Var det inte Litauen som var det första land som under andra världskriget stolt förklarade sig ”Judenfrei”, efter att ha utrotat alla judar i landet? Till och med före tyskarna. 

Nedan några av alla de projekt NED frikostigt finansierar (med USA-medborgarnas skattepengar). När Malm och NED pratar om ”civilsamhället” är det sina betalda anhängare man pratar om.

·       International Platform for Human Rights in Cuba – Internationell plattform för mänskliga rättigheter i Kuba. $87,253. Att arbeta för att ta med mänskliga rättigheter och det kubanska civilsamhället som en del av EU:s utbyte med Kubas regering. Mottagaren ska övervaka hur avtalet mellan EU och Kuba implementeras och engagera relevanta personer i EU för att ge dem synpunkter och behoven från det kubanska civilsamhället. De ska också ge större förståelse för kubanska aktivister och möjligheter som erbjuds inom ramen för relationerna mellan EU och Kuba för att främja mänskliga rättigheter i Kuba. [Alltså exakt det Malm och Jennische i CRD agerar för. CRD finansieras redan delvis av USA.]

·       Dokumentera och rapportera om människorättskränkningar i Kuba. Cubalex, $150,000. Att arbeta med civilsamhällesgrupper på ön för att dokumentera människorättskränkningar, ge legalt stöd till offer och rapportera Kubas MR-uppförande, samt agera för större respekt för mänskliga rättigheter och skydd för offer i Kuba.

·       Ge inflytande till kubanska Hip Hop artister som sociala ledare. Fundacion Cartel Urbano, $110,000

·       Ge inflytande till kubanska kvinnor $500 000

·       Främja informationsutrymme i Kuba $ 80 000

·       Främja oberoende [!] tänkande och skrivande i Kuba $93 941

·       Främja demokratiskt ledarskap i Kuba $48 597

·       …Så fortsätter det med ytterligare ett stort antal projekt (se länken för samtliga projekt).

National Endowment for Democracy 210223 (kraftigt nedkortat)

Advocating for a Human Rights Framework in EU-Cuba Relations

Cuba 2020

SOLIDARITET! HÄV BLOCKADEN! KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen ”Kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0