Lovande resultat för kubansk immunterapi mot cancer OCH Experter i USA vill samarbeta med Kuba

Immunterapi

Kuba utvecklar immunterapi mot cancer som ser ut att helt kunna reducera fasta tumörer. De kliniska studierna med kubansk immunterapi mot cancer har gått in i fas 2 efter att ha givit hoppfulla resultat i en grupp av 30 patienter ”med mycket begränsad livslängd”. Fem år efter studien lever några av patienterna fortfarande och hos minst fyra av dem har tumörerna reducerats helt.

Enligt tidningen Juventud Rebelde testar forskare på Centrum för Genteknik och Bioteknologi (CIGB) i Havanna nu ”Savax”, immunterapi riktad mot fasta tumörer, som av det statliga företaget Biocubafarma klassas som ”högsta prioritet”. CIGB har avslutat fas 1-B och har nu inlett fas 2 för att studera hur ”Savax” påverkar tumörer på äggstockar och lever, säger Dr. Gerardo Guillén Nieto, chef för biomedicinsk forskning vid institutionen.

”Vi har nått hit efter att ha undersökt effekten hos en liten grupp på 30 patienter med avancerad cancer och med kraftigt nedsatt förväntad livslängd”, förklarade han. Nästan fem år efter att den första etappen inleddes, ”bekräftades inte bara att livslängden ökade hos dessa patienter, av vilka några fortfarande är vid liv, utan även att tumörstorleken reducerats totalt hos fyra av dem”.

 

Trots framgången i studierna kommer det att dröja innan immunterapin kan komma i kliniskt bruk. Det återstår ”fortfarande många parametrar som behöver utvärderas” av specialister och tillsynsmyndigheter, förklarade han. Tillsammans med ”Savax” prioriterar CIGB i år arbetet med nya versioner av Heberprot-P, en framgångsrik terapi för behandling av s.k. diabetesfot som blivit ett stjärnprojekt i den kubanska biotekniken och registrerats som läkemedel i mer än 20 länder.

Enligt läkaren arbetar man också på att ta fram en syntetisk peptid för behandling av hjärtischemi, ett läkemedel för reumatoid artrit (ledgångsreumatism) och en behandling för cerebral ischemi (hjärninfarkt).

Andra kubanska patenterade ímmunterapier mot cancer är CIMAVAX-EGF mot lungcancer, och ”Heberferon”, för behandling av hudcancer. Centret har också utvecklat effektiva vacciner mot hepatit B och meningit.

thecubanhistory.com 180702

– PROMISING Results of Vaccine Against Cancer in Cuba. PROMETEDORES Resultados de Vacuna contra el Cáncer en Cuba.

Medicinskt samarbete

I ett specialnummer av tidskriften Medicc Review betonas vikten av vetenskapligt medicinskt samarbete mellan Kuba och USA. Artiklarna behandlades på US Association for the Advancement of Science, AAAS, av en grupp experter. Specialnumret tillägnas de forskare från båda länder som gemensamt söker lösningar på gemensamma problem. Trots Trumps återställande av mycket av politiken till det som var före islossningen 2016, består flera samarbetsprojekt. Artiklar i tidskriften behandlar flera olika områden inom cancerforskning, immunologi, gastroenterologi, hepatologi, njurtransplantationer och andra ämnen.

Vid mötet hos AAAS framhölls de stora möjligheter till framsteg, och beslutsamheten hos forskare i de båda länderna att fortsätta samarbetet, ”nu viktigare än någonsin”.

Liberacion 180629