Lula inskriven som presidentkandidat från fängelset

2018
Foto: Ricardo Cifuentes (Creative Commons)

Lula skriver följande brev från fängelset efter att han registrerats som presidentkandidat till valet i oktober:

Jag önskar att folket ska få besluta ifall de vill ge mig möjligheten att få ordning på landet.

Jag registrerade min kandidatur till Republikens president efter det att mitt namn tillstyrktes av PT (Arbetarpartiets) Kongress, med vissheten om att jag kan göra mycket för att dra Brasilien ur en av de värsta kriserna i landets historia. Efter detta tillkännagivande av mitt namn från kamraterna i PT, PCdoB (Brasiliens Kommunistparti) och PROS har jag nu rätt att ställa upp i valen.

För ett år, en månad och tre dagar sedan använde sig Sergio Moro av sitt ämbete som jurist för att genomdriva ett politiskt beslut: han dömde mig för ”obestämda handlingar” för att eliminera mig från valen. Han använde sig av ”fake-news” från dagstidningen O Globo om en lägenhet i Guaruja. Sedan dess väntar det brasilianska folket förgäves på att Moro och de andra domarna bekräftar domen mot mig i högre instans och att de där visar något bevis på att jag äger denna fastighet, som de påstår, och som är vad som använts för att rättfärdiga domen. Men det vi ser dag efter dag är avslöjanden som visar det olagliga agerandet av folk inom rättsväsendeet för att döma mig och hålla mig fängslad.

Vi har nått en punkt där ett beslut om att släppa mig inte följdes efter telefonsamtal från Moro, för ordföranden för TRF-4, Riksåklagaren samt polischefen. Hur ska man försvara legitimiteten av en process som konspirerar mot min frihet från en domare i tingsrätten upp till Riksåklagaren? Jag är ett offer för en juridisk häxjakt som kommer att gå till historien. Jag är övertygad om att ifall Grundlagen och detta lands lagar ännu har något värde skulle jag bli förklarad oskyldig av högre domstolar.

Jag kräver inga förmåner. Jag vill bara att de rättigheter som erkänts av domstolar till förmån för hundratals andra kandidater sedan många år, också skulle gälla mig. Jag kan inte acceptera ett undantag.

FN:s Kommitté för Mänskliga Rättigheter har tillkännagivit ett beslut som förbjuder den brasilianska staten att orsaka irreparabla skador för mina politiska rättigheter, som hindrar mig från att jag deltar i valen 2018.

Jag vill att det brasilianska folket ska kunna besluta ifall de vill ge mig möjligheten få ordning på landet.

Från och med i morgon kommer vi att finnas i hela Brasilien, på gatorna, på arbetsplatserna, i de sociala nätverken. Men framförallt kommer vi att se folk i ögonen för att påminna dem om att detta land en dag var lyckligt och att satsningen på de allra fattigaste inte sågs som en utgift, utan en investering.

Var och en av er måste vara Lula och kampanja för Brasilen och påminna folket om att under PT:s regeringsinnehav hade de arbetande folket mer arbete, högre löner och bättre levnadsvillkor.

Att någon som bor i nordost ska kunna besöka sin familj i söder med flyg och inte bara buss.

Att en fattig, en svart eller en indian ska kunna gå på universitet.

Att en fattig ska kunna ha ett eget hem och äta tre gånger om dagen.

Att elektricitet ska vara tillgängligt för alla.

Att minimilönen ökat utan inflation.

Att vi genomförde ett program som OAU ansåg vara det bästa programmet i världen, något som gynnat 14 miljoner familjer och avlägsnade Brasilien från hungerkartan.

Det skapades nya universitet och nya kurser.

För att återvinna rätten att göra allt detta och mycket mer är jag kandidat till Republikens president.

Vi kommer att prata med de som såg Brasilien avlägsna sig från vägen, de är utan hopp, men vet att landet behöver lösa sina problem vid valurnorna, inte med kupper.

Minns att med demokrati, med vårt arbete, så kommer Brasilien åter att bli lyckligt.

Medan jag är fångad måste var och en av er vara mina fötter och min röst. Vi kommer att återvinna hoppet, självständigheten och glädjen i vårt stora land.

Kamrater: Moro haft fram till idag att presentera bevis mot mig. Han har inte visat ett enda! Därför är jag kandidat.

Jag upprepar: med mitt namn bifallet av kongressen så garanterar vallagen bara att jag inte kan vara kandidat ifall jag dör, avsäger mig eller om valmyndigheten dömer mig. Jag planerar inte att dö, jag tänker inte avsäga mig och jag tänker kämpa för min registrering till slutet.

Jag ber inte om några tjänster, jag vill ha rättvisa. Jag tänker inte byta min värdighet mot min frihet.

Kram,

Lula

Zonafrank 180821

Carta de Lula al pueblo brasileño luego de haber sido inscrito como candidato a presidente