Brasilien_skillnaderOxfam

Brasilien_skillnaderOxfam

Gapet mellan fattiga och rika är enormt i Brasilien. Foto: Oxfam