Maduro: Klimatkrisen kräver konkreta åtgärder

Maduro Venezuela COP27
Foto: Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno

Maduro: Klimatkrisen kräver konkreta åtgärder

Venezuelas president Nicolás Maduro uppmanade på tisdagen i sitt tal vid klimatmötet COP27 i Egypten oss att ändra vårt sätt att konsumera, för att stoppa förstörelsen av Amazonas och bevara livet på planeten.

Venezuelas statschef inledde sitt tal vid FNs ramkonvention om klimatförändringar (COP27) med att varna för att ”klimatkrisen är en oundviklig realitet som bara kan bemötas med konkreta, brådskande och omedelbara åtgärder”.

Han påpekade att ”omfattningen av denna kris inte kommer som en överraskning för oss. Ända sedan början av miljödiplomatin har vi haft tillräckligt med data för att kunna förklara en tidig nödsituation och agera i enlighet med den.”

Samtidigt påpekade han att ”tillvaron som vi känner den har kommit till på bekostnad av alla levande arter på planeten”, samtidigt som han beskyllde den ”vilda och rovgiriga” kapitalismen för att eventuellt utplåna mänskligt liv.

Det är dags för världens länder att gå framåt på samma väg: vägen för våra folks gemensamma bästa. Låt oss bygga en mer rättvis, miljövänlig, human och balanserad ekonomisk och social ordning. Mänsklighetens öde ligger i våra händer, det är nu eller aldrig!       pic.twitter.com/yiBJ1dIrsH

– Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 8 november 2022

Den venezuelanska ledaren bekräftade också att ”den obalans och miljökris som skapats i naturen är jämförbar med den ojämlikhet och orättvisa som kapitalismen har skapat mot mänskligheten”.

Maduro förklarade att ”ett system som normaliserar exploatering av människan inte har några etiska förutsättningar för att respektera andra existensformer”.

Han ansåg att mycket tid har gått förlorad och att varje timme, varje månad, varje år av passivitet, tvekan och slöhet idag leder till förstörda ekosystem, utdöda arter och försämrade levnadsförhållanden.

Maduro påpekade att vi i går hotades av klimatförändringarna, men i dag är det ekosystemets absoluta kollaps vi står inför och påpekade att de senaste prognoserna varnar för att om vi fortsätter i denna självdestruktiva takt kommer planeten att vara obeboelig om 30 eller 40 år.

Han erinrade om det tal som den kubanska revolutionens historiska ledare Fidel Castro höll vid toppmötet i Rio 1992, för 30 år sedan, då han varnade för att ”en viktig biologisk art, mänskligheten, riskerar att försvinna på grund av en snabbt ökande förstörelse av dess naturliga miljö”.

Han sade att den obalans och miljökris som skapats i naturen är jämförbar med de förhållanden av ojämlikhet och orättvisa som kapitalismen har skapat mot mänskligheten, ett system som ser resurser där andra kulturer ser livet och det heliga.

Maduro krävde att mekanismerna finjusteras för att se till att det ekonomiska stödet är ”direkt, rättvist, i rätt tid och snabbt” så att ersättningen för miljöskador når de mest drabbade befolkningarna.

Han uppmanade också till att fonden för klimatförluster och klimatskador, som har diskuterats under några år vid tidigare toppmöten, inrättas utan dröjsmål och utan byråkratiska konstgrepp, och han krävde att detta förslag skulle bearbetas in i minsta detalj i detta initiativ, som inte kan skjutas upp.

Han kommenterade att trots att den bolivarianska republiken står för mindre än 0,4 procent av de globala utsläppen av växthusgaser måste det venezuelanska folket betala för konsekvenserna av den obalans som orsakats av västvärldens stora ekonomier.

Enligt Maduro är tiden för tal och klagovisor förbi, och det finns bara tid att agera radikalt och beslutsamt för en annan möjlig värld och ett riktigt liv.

TeleSur 221108
/cv

Venezuela propone cambiar el modelo capitalista para preservar la vida en el planeta