Mangroveträsken är viktiga i Kuba

Mangrove

Att bevara mangroveträskens ekosystem är högprioriterat i Kuba

Mangrover är högproduktiva ekosystem som kan absorbera stora mängder kol och lagra det i sin biomassa och jord, och därmed bidra till att minimera effekterna av klimatförändringarna genom att minska mängden koldioxid (CO2) i atmosfären. Det är därför som specialister från Cienfuegos centrum för miljöstudier (Ceac) prioriterar skyddet av denna typ av miljö.

Mangrove i Cienfuegosprovinsen, Foto: ACN

Under flera år har experter från den vetenskapliga institutionen ägnat sig åt att undersöka två viktiga kustområden i de centrala och södra delarna av landet: Arroyo Inglés, som ligger vid infarten till provinshuvudstaden Cienfuegos, och Estero del Delfinario, nära hotellanläggningen Rancho Luna-Faro Luna.

 Yenizeys Cabrales Caballero, chef för det statliga ”Naturbaserade lösningar för att mildra klimatförändringarna”, berättade för Cuban News Agency att de från 2020 till 2023 fokuserade på karaktärisering och mätning av variabler, både under jord och ovan jord i de områden som studeras.

Enligt information som publicerades av byrån för kärnenergi och avancerad teknik 2023, uppgav Cabrales Caballero själv att ett annat av målen med forskningen bestod i att fastställa uppskattningarna av växthusgaser som skulle släppas ut i atmosfären i händelse av nedbrytning eller förlust av miljön.

Bland resultaten framgick att Estero del Delfinarios luftsänka ackumulerade 988,03 megagram kol per hektar (MgC/ha), en siffra högre än Arroyo Inglés, som rapporterade 591,95 på grund av den anmärkningsvärda nivån av nedbrytning i denna kustsektor. 

På samma sätt anses de möjliga koldioxidutsläppen – i Arroyo Inglés på två tusen 225,74 Mg CO2/ha och i Delfinario på tre tusen 714,98 – vara höga, eftersom det utrymme som upptas av dessa enklaver inte överstiger 14 hektar.

Vid det tillfället föreslog forskarna att man skulle ägna särskild uppmärksamhet åt den plats som ligger vid kustinfarten till huvudstaden i ”Sydkustens pärla”, Cienfuegos, eftersom den visar synliga tecken på försämring på grund av mänsklig verksamhet, vilket minskar dess förmåga att absorbera koldioxid och att tillhandahålla andra tjänster som kan garantera en adekvat ekologisk och social utveckling i området.

Forskarna vid centrumet för studier har arbetat sedan 2000-talets första decennium, då de började karakterisera mangroven i den södra bukten och analyserade de stora formationerna av dessa ekosystem i Cienfuegos, inklusive de i själva bukten, de som ligger vid flodernas mynningar, de i Guanarocas skyddade område samt de som ligger från Cabagán till Mangles Altos, vid gränsen till Sancti Spíritus respektive Matanzas.

Cabrales Caballero berättade att de under dessa år producerade kartor över mangrovetäckning, främjade studier av fara, sårbarhet och risker; de beskrev ekosystemet och dess miljö och identifierade faktorer för tryck, respons och påverkan.

Bevarandet av dessa värdefulla skogsområden är av avgörande ekologisk och ekonomisk betydelse, eftersom de utgör naturliga barriärer för kustskydd mot erosion, orkaner och andra meteorologiska fenomen, samt erbjuder livsmiljöer för djur och växter.

Yohandra Gómez Amaró, ACN 240129 (ZT)

Protección de ecosistemas de manglar: prioridad en Cienfuegos

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72