Mänskliga rättigheter i Kuba

 

Hur många gånger har du inte hört att Kuba inte respekterar de mänskliga rättigheterna? Men vad säger de olika FN-organen?

UNESCO framhåller Kuba som det enda landet i Latinamerika som till 100 procent uppfyllt målen i ”Utbildning för alla 2015”.

UNICEF rapporterar i ”Barnens situation i världen 2014” att Kuba är det enda landet i regionen utan undernärda barn.

2014 slog FAO fast att Kuba finns i den lägsta möjliga graden av undernäring, under 5 procent.

Kubas barnadödlighet är den lägsta i Amerika, lägre än såväl i USA som Kanada.

Kuba är det första landet i världen som stoppat överföringen av HIV mellan mor och barn, vilket fastslogs av WHO 2015.

Detta är fakta om landet som, enligt de stora medierna, kränker de mänskliga rättigheterna.

Cubainformación.tv 171106
/ZT