Ven_yankee_home

Ven_yankee_home

Om de mördande sanktionerna och den öppna inblandningen i Venezuela för att störta landets regering sägs inget i media. Foto: Alba Ciudad, teleSUR

https://www.telesurenglish.net/news/Lapdogs-of-Imperialism-Venezuela-Slams-Critics-at-OAS–20170620-0028.html