Ven_yankee_home

Ven_yankee_home

Om de mördande sanktionerna och den öppna inblandningen i Venezuela för att störta landets regering sägs inget i media.