Massivt stöd för president Evo Morales i Bolivia

Evo Morales, här tillsammans med Kubas president Miguel Diaz-Canel

I augusti blev Evo Morales historisk genom att vara den president i Bolivia som innehaft posten längst med 12 år, sex månader och 25 dagar.

Det har varit 12 år av av viktiga förändringar politiskt, socialt och ekonomiskt med demokratisk stabilitet. I politiken har kvinnorna ökat sitt deltagande från 18 procent 2005 till 50,6 %. De sociala konflikterna i landet har minskat, som under den nyliberala epoken var fler än 1 000 om året är nu nere i ca 200.

Regeringens kontakter med olika sociala skikt har ökat från färre än 60, till att det under Morales genomförts fler än 6 000. Det är en regering byggd på sociala rörelser och den lyssnar på folket.

Den ekonomiska tillväxten är imponerande. I år kommer den att hamna på ca 4,5 % ökning av BNP, vilket gör landet ledande i Sydamerika. Den extrema fattigdomen har minskat, analfabetismen har utrotats, infrastrukturen förbättrats och planerna på gratis hälsovård åt alla fortskrider.

Liberación 180824