Massivt valdeltagande i Kuba 11 mars

Valet gällde andra etappen i Kubas 3-delade valprocess: 1: val till kommunförsamlingar, kandidaterna nomineras på öppna kvartersmöten i grannskapen. 2: Val till länsförsamlingar och nationalförsamling, kandidater nomineras av de valda kommunförsamlingarna på förslag från de sex folkrörelserna Fackliga Centralorganisationen, Kvinnoförbundet, Bondeförbundet, Studentförbundet,  Elevförbundet, Kvarterskommittéernas Centralorganisation. 3: Den valda Nationalförsamlingen väljer president och regering.

Kommunalvalen ägde rum den 26 november och 3 december, med ett valdeltagande på 86 procent. I valen till Nationalförsamling 11 mars uppgick deltagandet till 79,5 procent av väljarna. Åldersgräns för väljare är 16 år.

Eva Björklund 2018-03-12

Källa Resumen Latinoamericano 2018-03-11