JohnBolton_MarcoRubio

JohnBolton_MarcoRubio

Krigiska högerextremister i samförstånd. Marco Rubio t.v. och Joh Bolton. Getty Images