Med kubanskt bistånd utrotas analfabetismen i Honduras

Foto: Cubainformacion

Honduras utrotar analfabetismen med kubanskt bistånd

Med målet att utrota analfabetismen inom två år anlitar Honduras kubansk expertis.

Statistikbyrån INE, Instituto Nacional de Estadística, säger att det finns fler än 710 000 personer i landet som varken kan läsa eller skriva. Det innebär 12 procent av befolkningen.

På landsbygden, som historiskt sett varit där analfabetismen varit mest utbredd, är procenttalet 19.

INE uppger också att många personer över 36 år är en del av befolkningen som successivt förlorar förmågan att läsa och skriva och därmed återfaller i analfabetism.

Läskunnighetsprogrammet görs enligt den väl beprövade kubanska metoden ”Yo si puedo”/ ”Ja, jag kan”.

”2024 kommer vi att kunna förklara att Honduras är ett land fritt från analfabetism. På kort tid kommer denna allians (med Kuba) utbilda lärare på doktorsnivå”, intygade Honduras´ utbildningsminister Daniel Sponda.

För att minska analfabetismen till fem procent räknar man med 4 000 medhjälpare på olika nivåer. Undervisningen sker tre dagar i veckan med 2,5 timmar per gång.

Det pågående arbetet har ifrågasatts internt i utbildningssystemet då det kräver satsningar på mer än 50 miljoner lempiras och arbetslösa lärare inte är medtagna.

Cubainformacion 230413

Honduras busca erradicar el analfabetismo en dos años con la cooperación de Cuba

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72