Svensk-Kubanska Föreningen
https://svensk-kubanska.se/medan-amazonas-brinner-okar-kuba-sin-skogsareal/
Export date: Sat Apr 20 5:12:23 2024 / +0000 GMT

Medan Amazonas brinner ökar Kuba sin skogsareal
Medan Amazonas brinner ökar Kuba sin skogsareal

Den socialistiska ön är ett ovanligt exempel på massiv återplantering av skog medan resten av världen går i motsatt riktning.

Medan eldarna rasar i Amazonas som resultat av exploatering av agrokapitalister har Kuba ökat sin skogsareal. En rapport som publicerades i onsdags av kubanska dagstidningen Granma beskriver den ökade skogsarealen och undersöker hur statens miljöpolitik uppnått detta.

Sedan revolutionen 1959 har Kubas skogsareal nästan tredubblats, medan trenden är motsatt i många andra länder. Granma hänvisar till siffror från Skogs- och Jordbruksdepartementet som visar en ökning med 22 000 hektar enbart det senaste året. En ökning med 0,26 procent vilket innebär att skogar nu täcker nästan en tredjedel av landets yta, lite över 31 procent. Innan revolutionen var siffran enbart 13 procent.

Statens insatser med återplantering på stora områden och förstärkning av befintliga skogar har varit nyckeln. Politiken innefattar nyplantering och hjälp till naturlig förökning. 69 procent av ökningen avsätts för att bevaras. Likaså sätter man in stödåtgärder för skogar som riskerar att försämras. Det görs genom att till exempel beskära träd och avverka döda för att ge plats till återväxt.

Jordbruksministeriet betonar att skogsskydd inte behöver gå ut över ekonomisk tillväxt. Gruvdrift är en av Kubas största industrier och landet har en av världens största nickelreserver. På senare år har investeringarna, i partnerskap med utländska företag, ökat. Enligt lagen kan gruvföretag avverka skog men måste plantera samma antal träd som de tagit ner. Det måste ske inom två år.

Trots det påverkas Kuba av skogsbränder och Ministeriet uppger att ca 3 000 hektar påverkas årligen. 90 procent av dessa beror på mänsklig aktivitet. Ytterligare 3 000 hektar rensas för gruvdrift. Men siffrorna visar att Kuba planterar i genomsnitt 16 000 hektar per år, alltså betydligt mer än det som förloras.

I världen förloras ca 7,3 miljoner hektar varje år. Brasilien är bland de värsta. Bara mellan 2017 och 2018 höggs 7 900 kvadratkilometer ner, motsvarande ca 987 000 fotbollsplaner. Takten har ökat betydligt sedan dess och högerpresidenten Bolsonaro bryr sig inte. Istället har chefen för regeringens rymdstyrelse, som visat foton på avverkningen, fått sparken.

I juni talade chefen för Kubas Centralbank vid en konferens i Schweiz. Hon pekade på vinsterna med återskogning. Hon hävdade också att denna kunde accelerera ytterligare om blockaden upphörde. Då skulle Kuba kunna importera mer modern teknologi som stöd i arbetet.

Telesur 190905

While the Amazon Burns, Cuba Increases its Forested Area 1

 
Links:
  1. https://www.telesurenglish.net/news/While-the-Amaz on-Burns-Cuba-Increases-its-Forested-Area-20190905 -0006.html?fbclid=IwAR3E10ukaWt_bCC693NEd7_otSztaC y0jraFNi47ovm8wTXLBLbS5vY6gfU
Post date: 2019-10-02 16:54:30
Post date GMT: 2019-10-02 15:54:30

Post modified date: 2019-10-02 16:59:24
Post modified date GMT: 2019-10-02 15:59:24