Medan världens skogsarealer minskar så växer Kubas skogar

Foto: www.ain.cu

Fördubblad skogsareal på Kuba efter revolutionen 1959

Kolonialmakterna och storindustrin rensade stora delar av Kubas skogsarealer fram till den kubanska revolutionen 1959. Efter dess och framför allt de senaste åren har Kuba satsat stora resurser för att öka sin skogsareal och har nu mer än fördubblat skogsarealerna, medan övriga världen skövlar sin skog.

Återuppväxten sker på alla fronter med återväxt av naturskogarna och för att rädda hotade arter och med stora arealer av nyplanterad skog. Från ca 14 procent 1959 har Kuba fram till i dag mer än fördubblat sin skogsareal till 28,9 procent. Målet är att nå 29,3 procent till 2015.

Skogen behövs för att rädda vår miljö och den är dessutom extra viktig för Kuba som är hårt drabbat av naturkrafter, som skydd för orkaner och kraftiga regn. En del av skogen som planteras är energiskog och används som bränsle medan andra delar används för produktion av byggnader, möbler och dylikt.

I vår strategi för att skapa återväxt i våra skogar så ingår också tekniska system för att varna och förebygga för skogsbränder. Förutom stora arealer med nyplanterad skog så bedriver vi även intensiv skogsskötsel, säger Isabel Russo från det statliga skogsbolaget och fortsätter:
– Medan skogsarealerna minskar i övriga världen, så har vi en strategi för att återuppbygga naturskogarna och öka våra skogsarealer.

Achim Rödner 140614
Foto: www.ain.cu
Källor: AIN Agencia Cubanas de Noticias och Cubasolar