Medicinskt samarbete mellan Colombia, Kuba och Mexiko

AMLAC, medicinskt samarbete
Ill: consultorsalud.com

Colombia, Kuba och Mexiko arbetar för en latinamerikansk och karibisk läkemedelsmyndighet

Colombias Nationella institut för läkemedels- och livsmedelsövervakning (Invima), Kubas Centrum för statlig kontroll av läkemedel, utrustning och medicintekniska produkter (Cecmed) och Mexikos Federala kommission för skydd mot hälsorisker (Cofepris) har tagit de första stegen mot inrättandet av Läkemedelsmyndigheten för Latinamerika och Karibien, Agencia de Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe, AMLAC.

Syftet med detta initiativ är att stärka hälsovårdskapaciteten och stödja processen för godkännande av läkemedel och vacciner i nödsituationer, vilket bidrar till regionens plan för självförsörjning på hälsovårdsområdet.

Konvergens i lagstiftningen
Under mötet mellan ledningarna för dessa organ diskuterades grunderna för att inleda ett samordnat arbete om konvergens i lagstiftningen för att möjliggöra självförsörjning av strategiska insatsvaror i regionen och täcka gapet i teknisk och organisatorisk kapacitet för utveckling av råvaror, farmaceutiska produkter och hälsoteknik som bättre svarar mot folkhälsans behov.

Avlägsna hinder
Dessutom syftar initiativet till att undanröja handelshinder för råvaror till läkemedel och vacciner och kommer att möjliggöra konvergens när det gäller att påskynda förfaranden för godkännande av läkemedel och medicintekniska produkter vid hälsokriser.

I och med detta förslag påpekade cheferna för de ovannämnda organen att gemensamma regler och standarder för hälsoreglering är nödvändiga i en globaliserad värld.

AMLAC blir en regional modell
Projektet tillkännagavs i januari 2023 under det sjunde toppmötet mellan stats- och regeringscheferna i gemenskapen av latinamerikanska och karibiska stater (CELAC) och kommer att vara en regional modell för att visa på effektivitet i utförandet av regleringsfunktioner, inklusive inspektioner av fabriker och laboratorier, förutom att det utgör en möjlighet att svara på klinisk forskning.

Ledningarna för Invima, Cecmed och Cofepris fastställde att nästa tekniskt-operativa möten kommer att hållas i Acapulco – Mexiko, Bogota – Colombia och Havanna – Kuba.

Detta projekt bidrar till en integrering av hälsovården, inte bara för att underlätta handeln med dessa produkter i regionen, utan också för att garantera tillgång till säkra, effektiva och högkvalitativa produkter för befolkningen i Latinamerika och Karibien.

Cubadebate/consultorsalud 230319 /cv

Colombia, Cuba y México avanzan en iniciativa de la Agencia de Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe