Mer pengar för att störta Kubas regering

Penningregn till de som säljer sig och sitt land

Washington har ökat resurserna till ett systemskifte. Den kubanska online-portalen Cubadebate uppgeratt den statsfinansierade US-institutionen ”National Endowment for Democracy” (NED) 2018 delade ut 4,6 millioner dollar till organisationer, som ska bidra till detta. Det betyder en ansenlig höjning på 22 procent jämfört med 2017 års 3,8 miljoner dollar.

I maj 2018 förklarade vicepresident Michael Pence den stora ökningen med att USA nu föredrar att ”göra rent bord och befria Venezuela, Kuba och Nicaragua i ett enda slag”. I november krävde USA:s nationelle säkerhetsrådgivare John Bolton att ”tyranniets trojka ska krossas”. Enligt Bolton utgör de tre länderna en ”skyddad vagga för kommunismen på det västliga halvklotet.

I Venezuela och Nicaragua pågår försök till ”färgrevolutioner” och statskupp. Washingtons långvariga planer på en kupp i Kuba har varit ett fiasko. Lander har förblivit stabilt, även om olika USA-organ får ökade resurser till destabilisering. Allt som allt är det 40 olika grupper som åtnjuter ekonomiskt stöd från USA. De är listade av USA-journalisten Tracey Eaton med namn och belopp på hennes blogg ”Cuba Money Project”.

NED gav 2018 ”Directorio Democratico Cubano”, bildad i Miami 1990, 650 000 dollar. Enligt DDC:s egna uppgifter fördelas pengarna till oppositionella grupper i Kuba, utrustar dessa grupper och skapar kontakter mellan dem och utländska journalister. DDC hänvisar självt till Gene Sharp, den viktigaste teoretikern bakom ”färgrevolutionerna”.

230 000 dollar gick till ”Grupo Internacional para Responsa–bilidad Social Corporativa de Cuba”, också den i Miami. Den sysslar sedan 2005 med att försöka bygga upp ”fria fackföreningar” på ön.

Propagandakanalerna Cubanet, med hemsida i Miami, och Diario de Cuba, Madrid, fick 220 000 dollar vardera för att sprida ”oberoende nyheter från Kuba.” De övriga organisationerna har fått allt mellan 8 000 och 200 000 dollar. Bland dem s.k. NGO för att ”försvara mänskliga rättigheter” och till utbildning av ”oberoende journalister” i Kuba.

NED bildades 1983 under president Reagan som en paraplyorganisation för olika NGO. NED är ett viktigt instrument i Washingtons utrikespolitik och dess ”världsomfattande stöd för demokrati”. Kongressen beviljar årligen ca 140 miljoner dollar. NED uppger sig stödja fler än 1 200 NGO-projekt i fler än 90 länder.

Trots att det är staten som finansierar NED är den i juridisk mening ett ”privat och allmännyttig” organisation. Denna konstruktion gör det möjligt att vidarebefordra statliga medel till utländska organisationer. På så sätt kan dessa neka till att de finansieras av Washington.

Med NED har USA skapat ett verktyg som flera gånger finansierat ”färg-revolutioner”. I Ukraina investerade NED 2012 mer än 3,5 miljoner dollar för att förbereda omvälvningen året efter. Bland organisationer som fått stöd finns terroristorganisationen CANF, ”Cuban-American National Foundation”, i Miami. CANF är bland mycket annat ansvarig för en serie bombattentat mot hotell i Havanna.

[Förutom NED slussas mångmiljonbelopp till andra organisationer för undergrävande verksamhet i Kuba. Det brukar ligga kring 20 miljoner dollar i öppet stöd. Tillkommer hemliga program, samt Radio/TV/Internet sändningar mot Kuba med än större belopp.]

USA:s UD och USAID informerar om att de spenderat drygt 22 miljoner dollar i olika Kubaprojekt sedan Trump tillträdde 2017. Det innefattar 2,7 miljoner till Guantanamobasen, 2,5 miljoner för administration och övervakning, samt 162 600 dollar för omflyttning i Havanna.

En del av de organisationer i Kuba som fått pengar namnges inte av USA. Det handlar om drygt 42 organisationer totalt som arbetar med olika projekt för ”att främja demokrati”.

Cubavenner.dk 190616, Cubadebate 190618 (utdrag)

Penge til systemskifte i Cuba

Gasto subversivo para Cuba

Och i en något annan version:

Trumps ”Cuba Money Project”

Bland de första beslut president Trump tog var att den 20 januari 2017 anslå över 22 miljoner US$ till projekt för att undergräva Kubas regering.  Syftet var ”regimskifte”, som blivit samlingsnamn för USAs verksamhet för att undergräva regeringar som inte tjänar imperiets intressen.

Enligt Cuba Money Projects hemsida har USAs Utrikesdepartement och Byrå för internationell utveckling (USAID) 2017-18 delat ut 22 miljoner US$ för detta ändamål.

Där ingår 2 miljoner 762 161 US$ till ett stödprogram för utvandrare via USAs flottbas i Guantanamo, kubansk territorium ockuperat av USA sedan Kubas seger i frihetskriget mot Spanien 1898 (spansk-amerikanska kriget), mot det kubanska folkets och regeringens vilja.

Där ingår också 533 701 US$ och 162 618 US$ för administration och övervakning

1 miljon 320 804 US$ gick till USAs Demokratistiftelse, NED. USAs utrikesdepartement valde ut de organisationer som skulle få ta det av dessa medel. Ett antal grupper fick – utan namns nämnande – ytterligare 206 535 plus 206 535 US$ från USAID.

USAID gav 721 126 US$ till antikubanska projekt under samlingsnamnet ”Företag” varav 288 283 respektive  273 580 US$ gick Bacardifamiljens Stiftelse och till Canyon Communications.

159 263 US$ gick till utrikesdepartementet för egna projekt och till civilsamhällesprojekt utan namns nämnande.

14 miljoner 386 098 US$ gick till 42 civilsamhällesprojekt för ”främjande av demokrati”, utan närmare precisering.

De tre största bidragstagarna visade sig vara Republikanska partiets international, Panamerikanska Utvecklingsstiftelsen och Stödgruppen för Demokrati.

I mars publicerade NEDs siffror. De visade att bara under 2018 utdelade de 4 miljoner 643 525 US$ för undergrävande verksamhet i Kuba, en ökning med 22 procent jämfört med 2017.

”Cuba Money Project” tillkännagav i juni i år att USAs Utrikesdepartement (State Department) avsätter över 1 miljon US$ för att värva det de kallar ”en ny generation av oberoende ledare” i Kuba.

Kubas ambassadör i Washington José Ramon Cabañas beskrev avsikten som ”ett försök att tillverka fler ”Cuba Money Project” Guaidó, med hänvisning till Juan Guaidó, talmannen i Vnezuelas Nationalförsamlingen som självutnämnde sig till president i Venezuela i januari i år.

”Cuba Money Project” redovisade att 14 miljoner 386 098 US$ gick till organisationer som arbetar inom det så kallade ”demokratifrämjande fältet”.

Bland bidragstagarna finns

§  1,873,311 USD                          International Republican Institute

§  1,740,784 USD                          Pan American Development Foundation

§  1,442,000 USD                          Democracy Support Group

§  1,300,000 USD                          Cuban Democratic Directorate

§  1,003,674 USD                          Evangelical Christian humanitarian evolution for Cuba

§  694,877 USD                            National Democratic Institute

§  450,127 USD                            CubaNet

§  440,000 USD                            Diario de Cuba Association

Resumen Latinoamericano 20190618, Redigering och översättning: Eva Björklund