Miguel Diáz-Canel omvald till Kubas president

Miguel Díaz-Canel omvaldes på fem år till Kubas president. Foto: Cubadebate

Miguel Diáz-Canel omvald till Kubas president

Kubas nyvalda Folkmaktens Nationalförsamling ratificerade vid sin X:e mandatperiod Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez som landets president vid sitt sammanträde den 19:e april i Havanna.

Vid mötet i Nationalförsamlingen informerade ordföranden för det nationella Valrådet, Alina Balseiro Gutiérrez, att Díaz-Canel fick 459 av församlingens 470 röster. Det betyder 97,66 procent av det totala antalet röster från ledamöterna i Nationalförsamlingen. Det innebär att han fick absolut majoritet.

Sammanträdet ratificerade också Salvador Antonio Valdés som republikens vice-president. Denne fick 439 röster, 93,4 procent.

Valrådet förklarade att i bägge fallen, alltså såväl för valet som president som vicepresident, beräknas procenttalet utifrån det totala antalet ledamöterna i Nationalförsamlingen (som är 470). Åtta ledamöter var frånvarande från sammanträdet vilket avspeglar sig i resultatet av omröstningarna.

Cubadebate 230419

Reelecto Miguel Díaz-Canel Bermúdez como presidente de la República de Cuba

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72