Miguel Diaz-Canel: Revolutionärerna kommer att vara trogna arvet efter Fidel och Raul

Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.

 

Miguel Diaz-Canel betonade i sitt första tal som president inför Nationalförsamlingen att Kuba kommer att fortsätta den politik som förts under Fidel och Raul Castro. Att banden med folket, och folkets deltagande är av vital betydelse.

19 april är inte bara dagen då USA led sitt första militära nederlag i Amerika (1961), men också dagen för en ny kubansk regering som demonstrerar kontinuiteten efter arvet av den historiska generationen som genomförde revolutionen.

I sitt tal började Diaz-Canel med ett erkännande till Raul Castro, liksom till revolutionens olika befälhavare, som ”genom att vara i denna sal ger oss möjlighet att omfamna historien.”

”Genom invigningen av denna nya församling har valprocessen kommit till sitt slut. Det kubanska folket, som under hela processen massivt deltagit, är medvetet om dess historiska betydelse. De har valt sina representanter utifrån deras kapacitet att representera sina orter. Det har skett utan mediekampanjer, korruption eller demagogi. Medborgarna har valt ödmjuka, hårt arbetande människor som sina verkliga representanter, som kommer att delta i godkännande och genomförande av landets politik.”

Enligt presidentens uppfattning har ”denna process bidragit till att konsolidera enheten i Kuba.” Vad gäller folkets förväntningar på den nya regeringen, betonade han att den måste fortsätta att ”agera, skapa och oförtröttligt arbeta i ett permanent förbund med folket.”

Diaz-Canel tillade att om någon vill se hur Kubas folk är sammansatt så räcker det med att se på dess Nationalförsamling. Här innehar kvinnor avgörande positioner i staten och regeringen. Men han varnade också att det inte spelar någon roll hur mycket vi speglar landet om engagemanget för dagens och morgondagens Kuba saknas. Regeringens existensberättigande är dess permanenta förbindelse med befolkningen.

Presidenten påpekade att vid den senaste partikongressen hade Raul Castro klargjort att hans generation skulle lämna över revolutionens och socialismens banér till en yngre generation. Detta understryker vikten av det mandat som folket givit denna församling och att dess arbete inom alla områden i nationens liv måste förbättras.

”Jag påtar mig detta ansvar med övertygelsen att alla revolutionärer, från alla skyttegravar, kommer att vara trogna Fidel och Raul, den nuvarande ledaren för den revolutionära processen.” Därefter framhöll han att de män och kvinnor som smidde revolutionen ”ger oss nycklarna till en gemenskap som gör oss till kamrater”. Diaz-Canel belyste enheten som gjorts oförstörbar inom det kubanska partiet, som skapades inte genom splittring bland andra, men av de som tänkte bygga ett bättre samhälle.

Av den anledningen så ”är Raul kvar i spetsen för förtruppen. Han fortsätter att vara generalsekreterare, liksom en måttstock för den revolutionära saken, lärande och alltid redo att konfrontera impreialismen, nu liksom då, med geväret redo till strid.”

Vad gäller Raul Castros revolutionära och politiska arbete framhöll presidenten hans arv av motstånd och sökandet av fortsatta framsteg för nationen. ”Han satte sin pliktkänsla före känslan av mänsklig smärta”, sade presidenten refererande till förlusten av Fidel 25 november 2016.

Han framhöll också Rauls storhet som statsman, som skapade nationell enighet, och sättet på vilket landets sociala och ekonomiska riktlinjer togs fram. Också befrielsen av de fem kubanska hjältarna från USA:s fängelser, nämndes.

Raul har satt sin prägel på Kubas internationella relationer: han ledde arbetet med att återupprätta diplomatiska relationer med USA, han ledde det roterande ledarskapet i CELAC, Kuba som värd för fredssamtalen i Colombia och Rauls närvaro vid alla regionala och latinamerikanska toppmöten, där han alltid försvarat Vårt Amerika. Det är den Raul vi känner, sade Diaz-Canel.

”Jag är medveten om den oro och de förväntningar som finns vid sådana här ögonblick, men jag känner också till folkets styrka och vishet, partiets ledarskap, Fidels idéer, närvaron av Raul och Machado, och känslan bland folk och jag säger inför denna församling att Raul kommer att stå i spetsen för besluten som rör nuet och framtiden för nationen. Jag bekräftar att vår utrikespolitik kommer att vara oförändrad. Kuba kommer inte att acceptera några villkor som man försöker påtvinga det. De förändringar som behöver göras kommer också fortsättningsvis att göras av det kubanska folket.”

Diaz-Canel efterlyste stöd från alla i ledande ansvarsställning på olika nivåer, men framförallt från folket: ”Vi kommer att behöva utöva ett allt mer kollektivt ledarskap och stärka folkets deltagande. Jag kommer, lika lite som revolutionen tidigare gjort, lova något. Jag är här för att fullgöra det program som vi påbörjat”.

Till fienderna till den revolutionära processen sade han: ”Här finns inget utrymme för en övergång som negligerar, eller förstör det arbete som vi gjort. Vi kommer att fortsätta att gå framåt, utan fruktan och utan att retirera, utan att överge vår självständighet, våra utvecklingsprogram och vårt oberoende. Till de som genom okunnighet eller bristande förtroende tvivlar på vårt åtagande säger vi att revolutionen fortsätter och kommer att fortsätta.”

Granma 180419

http://en.granma.cu/cuba/2018-04-19/miguel-diaz-canel-i-assume-this-responsibility-with-the-conviction-that-all-we-revolutionaries-will-be-faithful-to-fidel-and-raul