Miljövänligt gödsel av zeolit

gödsel
Foto: Periódico Guerrillero

Miljövänligt gödsel produceras i industriell skala

Kuba har påbörjat industriell produktion av det zeolitbaserade gödselmedlet Nerea, skapat och utvecklat 1985 av specialister vid Institut för Materialvetenskap och Teknologi (IMRE) vid Havannas Universitet.

Gerardo Rodríguez Fuentes, en av huvudpersonerna bakom denna forskning, berättade tillsammans med ingenjören Lorenzo Armenio Rivero för Granma att produktionen genomförs av Cienfuegos kemiföretag Equifa, som redan har levererat drygt 100 ton till jordbruksministeriet och planerar att leverera ytterligare 500 ton innan årets slut.

Rodríguez Fuentes förklarar att det rör sig om en sorts nanostrukturerade gödselmedel och substrat som tillverkas med en innovativ teknik som gör det möjligt att i mineralet zeolit införliva de näringsämnen som växterna behöver, i optimala proportioner.

Enligt de fältförsök som utförts av Institutet för spannmålsforskning har användningen av produkterna Nerea gödselmedel och Nerea Plus bladgödsel gynnat avkastningen i bön- och risodlingar, bevarat jordens kvalitet och dess förmåga att hålla kvar vatten. De uppvisar också mindre påverkan av skadeinsekter, utan att generera skadliga rester i miljön.

2022 undertecknade International Zeolite Corp (IZC), en global marknadsförare och leverantör av naturlig zeolit och zeolitbaserade produkter, ett licensavtal med Stiftelsen Havannas universitet (en sammanslutning av enheter inom vetenskap, teknik, innovation, produktion och tjänstesektorn) för tillverkning av Nerea-produkter i Kanada.

Orfilio Peláez, Granma 230825 / cv

Wikipedia: Zeoliter är en grupp vattenhaltiga, kristallina aluminiumsilikater som omfattar cirka 60 naturligt förekommande mineral och ett hundratal syntetiska motsvarigheter. Zeoliter tillhör tektosilikaterna. Zeoliter ser ut som ett lerigt pulver och består av alkali-aluminiumsilikater med porös struktur.

Producen a escala industrial fertilizantes zeolíticos