Minianläggning för pillerproduktion

Fidel deltar i sockerskörden. Arkivbild, Cubadebate

Minianläggning för pillerproduktion

Kubas brukade kallas ”världens sockerskål”. Numera är produktionen inte så stor och priset på världsmarknaden har fallit rejält. Kubas sockerindustri ägnar därför sedan länge mycket forskning åt att ta till vara biprodukter från sockerframställningen.  Just detta går ut på att ersätta import av en produkt inom läkemedelsindustrin.

 

Ett projekt har satt igång för att undersöka möjligheterna att med egen teknik producera fyllnadsmedlet mikrokristallin cellulosa (E460) för tabletttillverkning inom läkemedelsindustrin, och om det faller väl ut ytterligare skala upp produktionen.

En minianläggning för produktion av mikrokristallin cellulosa håller på att byggas vid Bioproceso Cuba 10, den grundläggande affärsenheten (UEB) vid Kubas Institutet för forskning om sockerrörsderivat (Icidca).

Marlín Pérez Rodríguez, direktör för UEB, förklarade för Granma att minifabriken är en del av affärsgruppen för sockerrörsprodukter Azcubas investeringar för att få fram vissa råvaror för den nationella läkemedelsindustrin.

För närvarande produceras inte mikrokristallin cellulosa på Kuba, och det man kommer att tillverka skulle bara ersätta en liten del av importen, sade Pérez Rodríguez. Därför är denna satsning viktig, eftersom den kan visa om produkten fungerar och om det skulle gå att producera med egen teknik.

Mikrokristallin cellulosa är viktigt för läkemedelstillverkning, eftersom den behövs i praktiskt taget alla läkemedel i fast form för att skapa den slutliga tabletten.

PPG-10 tillverkas av BioCubaFarma.

Även om den i princip används som hjälpämne för tabletter som tillverkas av BioCubaFarma, har den också andra användningsområden som kan utforskas, som kostfiber eller för behandling av magkatarr och sura uppstötningar, eftersom den kan assimilera de syror som frigörs vid reflux.

Pérez Rodríguez sade att förutom denna minifabrik är ytterligare tre på gång. En av dem för produktion av ett råttgift för sockerrörsfälten, en annan för produktion av enzymer genom jäsning och den tredje för produktion av ett fodertillskott.

Pérez Rodríguez tillade att en femte forskningslinje är inriktad på produktion av tekniskt dextran. Detta är en polysackarid som bland annat används för att framställa ferridextran, som inom veterinärmedicin används för att behandla anemi hos grisar.

Mavy Martínez Rodríguez, Granma 220718 (Övers: Vaple)

Construyen miniplanta de celulosa microcristalina con fines farmacéuticos