Mjölk till barnen, medicin till de gamla…

Mellanmål i en kubansk skola. Foto: Bill Hackwell

Sanktionerna mot elva miljoner människor

De ökande spänningarna i Europa har inte hindrat president Biden från att fortsätta att öka pressen från sin regerings fot över kubanernas nacke. Han har nyligen tagit sig tid för att under några sekunder skriva på en ny åtgärd som kommer att påverka 11 miljoner människors liv. Enligt ett uttalande från Vita Huset har Biden meddelat Kongressen att han kommer att förlänga förbudet för fartyg eller flygplan registrerade i USA att komma till Kuba. 

Förbudet är ett hån till och med mot den mest elementära intelligens då den påstår att Kuba inte erbjuder säkerhetsgarantier för fartyg från USA som kommer till ön.

Biden slog fast att situationen inte ändrats när det gäller att Kuba inte använder våld mot civila fartyg och flygplan som är engagerade i ”minnes- eller fredliga protestaktiviteter norr om Kuba.” Det är uppenbart vad det verkliga syftet med ytterligare en sanktion är.

När jag läste uttalandet började jag tvivla på allt vad jag vet om de bilaterala relationerna mellan länderna. Hur kan presidenten påstå detta när samtidigt civila plan varje vecka anländer till Kuba utan några incidenter eller någon aggression? Likaså angjorde kryssningsfartyg som tillhörde USA-rederier Kuba i flera år utan en enda incident. [Tills USA förbjöd dem. Och nu hotas berörda rederier av dryga böter i USA].

Det finns bara två möjliga förklaringar. Antingen lever Biden i en parallell verklighet eller så är han en lögnare. Med tanke på andra frågor tror jag på det sistnämnda.

Jag kan omöjligen tänka mig att kubanska stridsplan skulle skjuta ner flygplan lastade med mediciner, livsmedel eller något annat som gynnar befolkningen. Det är idiotiskt att påstå att ett land skulle ingå kontrakt med ett rederi bara för att sedan angripa det. Det är fullkomligt ologiskt. Oavsett det så verkar Biden väldigt kreativ när han målar upp möjliga händelser och Kongressen verkar hänga på hela vägen.

Biden sa också att om han tillät fartyg från USA angöra Kuba skulle det kunna utlösa en massiv våg av migranter. Detta refererar till händelser 1980 och 1994. Men poängen är att bägge dessa händelser initierades av USA:s regering som inte uppfyllde de avtal som de båda länderna ingått om migration. Istället främjade USA olaglig utvandring. Detta agerande fortsätter att späda på den olagliga migrationen av kubaner som ger sig ut på en farlig resa utan garantier att de kan komma över gränsen till USA även ifall de lyckas ta sig dit.

Biden säger att en sådan händelse skulle utgöra en nationell säkerhetsrisk för USA, samtidigt som hans regering fortsätter att uppmuntra just detta. USA stängde sitt konsulat i Havanna och flyttade det till en plats som det är svårt för kubaner att komma till. De har bara utfärdat drygt 4 000 visum om året de senaste fyra åren. Det trots USA:s åtagande att utfärda minst 20 000 om året. För att uppmuntra illegal utvandring fortsätter USA att tillämpa the Cuban Adjustment Act som gör det möjligt för kubaner (och inga andra) att ansöka om ett Grön Kort efter ett år i USA.

2014 tillät Obama privata fartyg och kryssningsfartyg att komma till Kuba. Det blev ingen ”migrationsvåg”. Tvärtom, det hindrade en sådan våg. Det vill säga att Biden medvetet ljuger om anledningen för att behålla förbuden. Varför?

Om vi tittar tillbaka så har detta förbud sitt ursprung 1996 när dåvarande president Clinton beslutade att stärka blockaden som svar på nedskjutningen av två civila flygplan som tillhörde det antikubanska ”Brothers to the Resuce”. Denna organisation spred upprepade gånger propaganda från sina plan och kränkte kubanskt luftrum. En tvist uppstod om de sköts ner över kubanskt eller internationellt vatten. Kubanska myndigheter hävdar att de först sköts ner efter flera varningar då de kommit in på kubanskt luftrum. USA påstår motsatsen men vägrar att publicera data från satelliter för att bevisa att Kuba har fel.

Kuba har under alla omständigheter rätt att straffa den som kränker dess luftrum eller territorialvatten. Skulle USA tillåta ett ryskt flygplan i sitt luftrum, ett plan som spred ryska propagandaflygblad? Självklart inte. Varför ska då Kuba göra det?

Biden använder bara ett retoriskt argument för att dölja de verkliga avsikterna med denna åtgärd. Att neka fartyg från USA att angöra Kuba är skälet och anledningen till varför Bidens offentliga motivering har så lite att göra med verkligheten. Men det är inget nytt.

Genom att hävda att Kuba stöder internationell terrorism, att det undertrycker religionsfrihet, anklagar det för trafficking och nu, anklagar det för att vara ett våldsamt land; allt detta är bara försök att måla upp en bild av ett land som inte existerar. Det är ett påhitt av den antikubanska rörelsen i USA. USA:s regering behöver denna falska bild för att motivera sina hundratals proklamationer och lagar som upprätthåller blockaden. Biden vill kväva den kubanska ekonomin och Kubas ständiga försök att gå framåt, mot alla odds.

För Biden är det bara ett pappersark och inget annat. Men för en kubansk familj betyder det något så grundläggande som mjölk till barnen, medicin till de gamla. För oss handlar det inte om sanning och lögn, utan om hälsa, välbefinnande och en värdig tillvaro för våra älskade.

Gustavo A Maranges , Resumen Latinoamericano 220224

Sanctions on Cuban Families: Biden between Lies and Reality

Sanctions on Cuban Families: Biden between Lies and Reality

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72