Mjuk kupp på gång i Colombia

Foto: Leonfhl: Flickr /creative commons

Colombias president manar till att värna demokratin

President Gustavo Petro sade idag att det är beklagligt men Colombia befinner sig i samma situation som många latinamerikanska länder och uppmanade till att inte förstöra demokratin.

”De använder åklagarmyndigheten och riksåklagaren för att lösa politiska frågor. Mycket beklagligt”, sade statschefen och hänvisade till dessa två enheters åtgärder för att skilja Pacto Históricos kongressledamöter och tjänstemän från sina ämbeten.

”Över tre miljoner väljare ville bli representerade i kongressen av Pacto Histórico. De har politiska rättigheter och dessa rättigheter är mänskliga rättigheter”, sade han på Twitter.

Presidenten uppmanade till att inte förstöra demokratin i Colombia och talade, utan att specificera, om liknande åtgärder i andra länder som har ogiltigförklarat folkets vilja.

Han sa att Pacto Histórico, en regeringskoalition bestående av progressiva och vänsterkrafter, bör veta att dess försvar inte bara gäller den Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter (IACHR) och landets anständiga rättssystem.

”Dess försvar är att samla folket. Att inte avskärma sig från folket. Att omedelbart kalla till möten i landets alla kommuner”, betonade han.

Pacto Históricos colombianska kongressutskott meddelade idag att de kommer att be IACHR om försiktighetsåtgärder för att skydda sina medlemmars liv och politiska rättigheter.

Vid en presskonferens i morse förklarade de att de också kommer att begära respekt för viljan hos det folk som valt dem.

”Detta beslut är ett svar på åtgärderna från riksåklagarens kansli, som har tagit sig befogenheter i öppen strid med upprepade beslut från den Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter och rättspraxis från statsrådet”, sade lagstiftarna.

För detta ändamål kommer varje senator och representant, liksom koalitionen kollektivt, att lägga fram respektive begäran till IACHR, påpekade de.

De förklarade att riksåklagarämbetet, trots att det är ett rent administrativt organ, har inlett utredningar som kan leda till avstängning (vilket redan har skett), avskedande och diskvalificering av kongressledamöter, när denna befogenhet uteslutande ligger hos rättsliga organ.

Minst sex kongressledamöter befinner sig i en sådan situation: Wilson Arias, María José Pizarro, David Racero, Alexander López, Susana Gómez och Alex Flórez. Syftet är att försvaga den första alternativa regeringen under de senaste nittio åren, varnade de.

I måndags varnade president Gustavo Petro för en mjuk kupp mot Pacto Histórico i kongressen.

”Har ni förresten lagt märke till att de tar rösterna från kongressledamöterna från Pacto Histórico genom att stänga av dem med administrativa beslut? De ändrar med andra ord de facto den politiska representationen i kongressen som folket valt”, sade statschefen på Twitter.

Han tillade att koalitionen fråntagits ”ordförandeskapet i kongressen och nu även dess röster. Detta är en mjuk kupp”.

Prensa Latina 230531 / cv

Presidente de Colombia llama a cuidar la democracia