Venezuela2Valkö_018

Venezuela2Valkö_018

Valkö i Venezuela. Med Chávez blev Venezuela demokratiskt och det folkliga deltagandet ökade i stor omfattning