NATO ökar sin militära närvaro i Latinamerika

Illustration: William Allen Rogers, 1904

NATO ökar sin militära närvaro i Latinamerika

Idag, den 22 april 2023, hålls demonstrationer mot NATO på en lång rad orter i Sverige. NATO framträder allt tydligare som en krigsallians som enbart ser till USA:s intressen. Oavsett var i världen. 

Särskilt efter att Laura Richardson blivit chef för USA:s Sydkommando i oktober 2021 har Washingtons aggressiva inblandning i regionen ökat. Detta sammanföll med Bidens presidentskap som ersatte den traditionella huvudrollen som USA:s Utrikesdepartement spelat med att istället låta Pentagon, Nationella Säkerhetsrådet och CIA ha den funktionen.

Detta utgör en del av USA:s ”integrerade avskräckningsstrategi”, den nationella säkerhetsdoktrin som sammanför ”alla civila och militära förmågor hos regeringar, företag, civilsamhället och akademin i USA och dess allierade” under Pentagons ledarskap.

Richardsons besök i Colombia är en del av en resa till flera länder i regionen med det uttryckliga målet att motverka Kinas och Rysslands inflytande och stärka isoleringen av Nicaragua, Kuba och Venezuela.

I en artikel i Internationalist 360o (NATO’s Growing Military Presence in Latin America and the Caribbean (Part I, II & III) – INTERNATIONALIST 360° (wordpress.com) ) analyseras USA:s militära roll i Paraguay, Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay, Guatemala, Panama, Brasilien, Bolivia. Peru och Mexiko.

USA:s tillämpning av USA:s militära strategi av ”integrerad avskräckning”, sägs uttrycka ”delade värderingar” med Latinamerika. Något som inte finns i verkligheten utan syftar till att utnyttja länderna i regionen i USA:s globala krig mot Kina och Ryssland.

Alliance for Global Justice 230421

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!  

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72