Nej till NATO!

Att Svensk-Kubanska Föreningen är motståndare till krigsalliansen är naturligt. NATO är ett verktyg för USA:s politik. Och det finns inte ett land i latinamerika som inte trampats av kängorna i USA:s marinkår . Kuba är utsatt för aggression sedan 1959. Nej, vi vill inte vara i allians med denna organisation för USA:s herravälde!

I helgen arrangeras demonstrationer på mängder av platser i Sverige. Vi uppmanar till uppslutning! (se vår hemsida för var demonstrationer hålls. Listan är inte fullständig, så kolla gärna vidare).

Nedan uttalande som också Svensk-Kubanska står bakom.

Nej till svenskt Natomedlemskap!

Till regering och riksdag!

Besinna er! Ni har fattat ett förhastat beslut om att ansöka om svenskt medlemskap i Nato!

Beslutet att helt bryta med den säkerhetspolitik som lyckats hålla oss utanför två världskrig kommer att bli ödesdigert!

Svenska folket vill leva i fred! Vi vill inte att våra ungdomar skall skickas ut som kanonmat i USA:s och Natos krig. Svenska folket vill inte att Sverige genom ett Natomedlemskap blir ett prioriterat målområde för ryska kärnvapenmissiler.

Att frågan om svenskt medlemskap i Nato lyfts ur stundande valrörelse, därtill med argument att ett Natomedlemskap är för svårt och för hemligt för svenska folket att ha en åsikt om vittnar om en arrogans och ett förakt för folket utan dess like! Ert handlande visar att ni inte representerar det stora folkflertalet utan sitter i knät på Nato och det svenska militärindustriella komplexet.

Riksdagens beslut är baserat på en odemokratisk kupp av det socialdemokratiska partiet. Ingen av socialdemokratins riksdagsledamöter har mandat att i riksdagen rösta för ett svenskt Natomedlemskap. Det strider både mot beslut på den socialdemokratiska kongressen och den politik de blev valda in i riksdagen på.

Krig måste förebyggas. Det sker genom att minska spänningar mellan stater och underlätta samarbete och dialog, inte genom konfliktskapande. Ett Natomedlemskap driver oss i motsatt riktning. Sverige blir utsatt för fara med ett medlemskap i Nato. Nato är en aggressiv krigs- och kärnvapenallians.

Militär upprustning och krig är extremt klimat- och miljöförstörande och leder till flyktingkriser med enorma mänskliga lidanden. Krig innebär även ett ekologiskt sammanbrott. För att inte tala om den mänsklighetens utplåning som ett kärnvapenkrig kan leda till.

•                 Vi kräver att Sverige skall vara alliansfritt och ansluta sig till FN-konventionen om ett förbud mot kärnvapen.

•                 Vi vill ha ett Sverige som agerar för fred och försoning mellan folken, för demokrati och social rättvisa.

•                 Vi vill ha ett Sverige som står fritt från militärallianser.

•                 Vi vill inte att Sverige fogas in i ett stormaktsblock.

•                 Vi vill ha ett Sverige som agerar för avspänning, nedrustning och lyfter begreppet Gemensam säkerhet för överlevnad på vår planet.

•                 Vi kräver att Sveriges Natoansökan omedelbart dras tillbaka

•                 Nej till ett svenskt Natomedlemskap!

Organisationer bakom kampanjen:

Nej till svenskt Natomedlemskap!

Enhetsgruppen i Helsingborg – Feministiskt initiativ, Malmö & Göteborg – Folket i Bild/Kulturfront, Riks – Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen – Folkrörelsen Nej till EU, Riks – Framtiden i Våra Händer, Riks – Fredens Hus, Göteborg – Fredsloppet – Fredsrörelsen i Kungälv – Fredsrörelsen på Orust – Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Göteborg & Uppsala – Jordens Vänner, Helsingborg  – Kommunistiska partiet, Riks – Kristna Fredsrörelsen, Göteborg – Kronoberg för Fred och Alliansfrihet – Kvinnor för Fred, Riks – Nej till Nato, Riks – Palestinagrupperna i Sverige, Göteborg – Peace4climate, Stockholm – Proletären FF – Revolutionär kommunistisk ungdom, Riks – Föreningen Solidaritetsrörelsen i Göteborg – Svenska Fredskommittén, Riks – Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Riks – Svensk-Kubanska Föreningen, Riks – Unga feminister, Riks – Vänsterpartiet, delar av – Österlens fredsfestival.

Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?

Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?

Swisha en 20:a eller valfri summa till

123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ett ännu mer betydelsefullt stöd är medlemskap!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande, samma pg och Swish som ovan)