Newsweek om Kubas ”mirakelmedicin” och USA:s sanktioner

IPK
Innan de ger sig iväg utomlands på uppdrag så förbereds här 400 läkare och specialister vid Pedro Kouri Institutet för Tropisk Medicin. Institutet i Havanna har anpassats för att behandla bekräftade COVID-19 fall, även om det så här långt bara varit några få i Kuba.

Newsweek: Kuba använder ”mirakelmedicin” runt om i världen, trots USA:s sanktioner

Kuba har mobiliserat sin läkarkår runt om i världen för att distribuera en ny ”mirakelmedicin” som myndigheter där säger kan behandla det nya coronaviruset trots USA:s hårda sanktioner som fortsätter pressa den kommuniststyrda ön.

Medicinen, Interferon Alpha-2B Recombinant (IFNrec), har utvecklats av vetenskapsmän från Kuba och Kina, där viruset COVID-19 först bröt ut i slutet på förra året. Sedan januari är den kubanska medicinska brigaden i arbete i Kina och sedan dess har kubanska läkare skickats till dussintals nationer med personal och produkter som den nya anti-virala medicinen för att bekämpa sjukdomen som skördat fler än 400 000 bekräftade fall runt om i världen. Fram till i tisdags hade fler än 100 000 personer tillfrisknat från infektionen och fler än 18 000 har dött.

Första gången Kuba använde avancerad interferonteknik var för att behandla denguefeber på 1980-talet. Sedan användes det framgångsrikt för att bekämpa HIV, papillomavirus, Hepatit B, Hepatit C och andra sjukdomar. Användningen av Interferon Alpha-2B Recombinant ”förhindrar försämring och komplikationer hos patienter som är i ett stadium som kan leda till döden”, säger den kubanske biotechexperten Luis Herrera Martinez, enligt en artikel nyligen i Yale University Press Blog, skriven av University of Glasgows Helen Yaffe. Hon kallar behandlingen en potentiell ”mirakelmedicin” mot det nya coronaviruset.

Yaffe, som nyligen skrivit en bok om Kubas ekonomi efter Sovjet, säger till Newsweek att hon känner till åtminstone 15 länder som har tagit kontakt med Kuba för att be om medicinen. Till det kommer ”borgmästare och sjukhusdirektörer som är angelägna om att få tillgång till den kubanska anti-virala medicinen för att möta krisen”.

Interferon Alpha-2B Recombinant är inte godkänt för att behandla COVID-19, men har visat sig effektivt mot liknande virus. Det har valts ut tillsammans med 30 andra mediciner för att behandla COVID-19 av Kinas Nationella Hälsokommission. WHO ska studera interferon-beta tillsammans med tre andra mediciner, för att avgöra deras effektivitet mot det nya coronaviruset.

Kubas ambitiösa ansträngningar för att möta pandemin hindras av en flera decennier långa sanktioner från USA. Något som en kubansk myndighetsperson för Newsweek beskrev som ”det största hindret, inte bara för att möta hälsokriser som COVID-19, men det största hindret för landets utveckling på alla områden.”

”Att avskaffa blockaden mot Kuba skulle ha utomordentligt positiv inverkan på Kuba, framförallt inom hälsovårdsområdet som är ett av de mest drabbade ända sedan blockaden infördes för nästan 60 år sedan”, tillade han.

USA:s UD har sagt att det ska erbjuda assistans till sanktionerade länder som står inför det nya viruset. UD har nämnt Iran och Nordkorea upprepade gånger, men inte Kuba. Utrikesministern Mike Pompeo pekade ut landet, tillsammans med flera andra tidigare i månaden i samband med den årliga rapporten över länder och mänskliga rättigheter. Här angrips Kuba för dess en-partisystem, fängslande av politiska fångar och andra brott som USA uppger. [Och istället för att ”erbjuda assistans” till sanktionerade länder, har USA infört nya sanktioner och också nekat Venezuela lån. Iran har inte fått något besked]

UD har inte svarat på begäran om en kommentar från Newsweek. Kubas UD tillbakavisar regelbundet anklagelserna och framför istället att Washingtons sanktioner är det största brottet mot internationell rätt. Samtidigt framhåller man Kubas humanitära insatser. ”Trots blockaden så arbetar kubanska läkare i 59 länder, av vilka 37 har bekräftade fall av COVID-19.”

Dessa länder innefattar latinamerikanska och Karibiska nationer som Grenada, Jamaica, Nicaragua, Surinam och Venezuela. Men också Italien, som sett det dödligaste utbrottet av COVID-19 hittills. Det finns inget riktigt vaccin än, men Havanna hoppas kunna visa sin förmåga att åtminstone hjälpa till att bemöta hälsokrisen på en internationell skala.

”Dessutom kan världen räkna med fler än 29 000 läkare som utexaminerats i Kuba och som, efter utbildning vid Latinamerikanska Hälsohögskolan i Havanna och andra kubanska fakulteter, kommer att göra allt de kan för att bekämpa COVID-19”.

På hemmaplan har Kubas erfarenheter av COVID-19 hittills varit relativt milda. Landet, med ca 11,5 miljoner invånare, har så här långt registrerat 40 fall och ett dödsfall (en italiensk turist) fram till i tisdags, enligt Kubas Hälsovårdsministerium.

Den kubanska hälsosektorn är högt utvecklad. En prioritet som Fidel Castros revolution betonade och som placerad ön i rampljuset i Kalla Kriget. ”Hälsovård är av utomordentlig betydelse för Kuba, det är därför vi försvarar rätten för alla människor att få tillgång till kvalificerad omvårdnad”, sade Kubas Utrikesministerium till Newsweek. ”Därför är solidaritet en princip som Kuba och dess folk försvarat under mer än 60 år av revolution”.

Yaffe förklarade för Newsweek hur ”ett liten karibisk ö, underutvecklad efter århundraden av kolonialism och imperialism, och utsatt för straffande, extraterritoriella sanktioner från USA, i 60 års tid har så mycket att erbjuda världen.”

Efter revolutionen 1959 utvecklade Kubas socialistiska regering ett gratis och universellt hälsovårdssystem, med fler läkare per capita än något annat land i världen. Det har underlättats av gratis och universell tillgång till utbildning på alla nivåer,” sade hon. ”Resultaten distribueras över världen. Under sex årtionden har ungefär 400 000 kubanska hälsovårdarbetare verkat utanför ön. Det har huvudsakligen skett i fattiga länder där kubanerna erbjudit gratis hälsovård åt behövande.”

USA kan bli det land som blir hårdast drabbas av coronaviruset. Enbart i New York överskred antalet fall 20 000 i tisdags, med nya fall som dubbleras var tredje dag. USA har rapporterat 46 158 bekräftade fall. Av dessa har 583 avlidit och 35 tillfrisknat, fram till tisdag.

Samma dag tillkännagav marinen att en sjöman testats positivt för COVID-19 medan han var stationerad i Guantanamo Bay, USA:s militärbas och fängelse som ockuperas utan tillstånd på kubanskt territorium. President Trumps administration har sökt hjälp från det internationella samfundet för att bekämpa smittan. UD tjänstemän har bett mottagare av utlandsstöd att leverera medicinsk utrustning och presidenten har själv bett sin Sydkoreanska kollega om andningsapparater.

Washington har tidigare förkastat Havannas erbjudanden om hjälp vid nationella nödsituationer som orkanen Katrina, som förstörde New Orleans med omgivningar 2005. Den kubanske myndighetspersonen sa till Newsweek att fram till måndag ”har vi inte tagit emot någon begäran om hjälp” från USA under den rådande krisen.

Inte heller finns det några tecken på lättnader i sanktionerna trots trängande vädjanden från FN-chefer. FN:s generalsekreterare Antonio Guterres har bett om en global vapenvila och ett hävande av alla internationella handelshinder och restriktioner för att gemensamt hejda den snabba spridningen av COVID-19. FN:s människorättskommissionär Michelle Bachelet uppmanade speciellt att sanktionerna mot Kuba, Nordkorea, Zimbabwe och Venezuela ska hävas.

”De flesta av dessa länder har ömtåliga och svaga hälsovårdssystem. Framsteg i att bevara mänskliga rättigheter är viktiga för att förbättra dessa system. Men hinder för att importera nödvändig medicins utrustning och banker som i onödig hög grad lyder sanktionerna, kommer att skapa långvarig skada på sårbara samhällen.”, sades det i Bachelets uttalande. ”Befolkningarna i dessa länder är inte på något sätt ansvariga för den politik som sanktionerna riktas mot, och de har i varierande grad redan levt under besvärliga förhållanden under lång tid.”

Efter en fruktbar upptining under förre president Obama, har Trump utökat de ekonomiska restriktionerna mot Kuba. Washington har länge försökt få till en regimförändring i Havanna, men kämpar nu också för att störta en annan vänsterpolitiker, den av USA svartlistade regeringen i Caracas, där den ansatte venezolanske presidenten Nicolas Maduro fortsätter att få stöd från Kuba trots Trumps allt hårdare sanktioner mot båda länderna sedan 2017.

”Redan under månaderna före CONVID-19 pandemin så rådde det brist på olja och basvaror som tvål och livsmedel, beroende på den allt hårdare blockaden, ”sa Yaffe till Newsweek. ”Kubanerna led också brist på en del av ingångsmaterialen till sin världsledande biotechindustri.”

”Det trots att så gott som alla länder i världen fördömer USA:s ensidiga och extraterritoriella blockad, visat i omröstningarna i FN:s generalförsamling 28 år i sträck”, tillade hon.

”Nu är det dags att kräva ett slut på sanktionerna som hindrar Kuba från att få tillgång till de resurser som det behöver för att bekämpa denna dödliga pandemi. Dels för sin egen befolkning, dels till förmån för den globala internationalism som Kubas medicinska bistånd innebär.”

Newsweek 200320

[Observera att detta är en artikel från nordamerikanska Newsweek. Vi har inte sett några påståenden från Kuba om att de har en ”mirakelmedicin” som botar coronaviruset. Däremot att deras medicin i många fall visat sig vara effektiv, i kombination med andra läkemedel. Många länder har uttryckt intresse av att införskaffa det och vissa har redan gjort det. I Kina har det använts i stor omfattning.]

Cuba Uses ’Wonder Drug’ to Fight Coronavirus Around World Despite U.S. Sanctions

Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?

Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?

Swisha en 20:a eller valfri summa till

123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0