Nicaragua efter orkanen Julia

Foto: Radio La Primerísima

Notiser från Nicaragua efter orkanen Julia

Tidigt på morgonen den 9 oktober nådde orkanen Julia Nicaraguas kust vid Bluefields, Pearl Lagoon och Taspa Pauni i autonoma region i södra Karibien. Orkanen fortsatte sedan över landet och skadade vägar, vatten-, kommunikations- och energisystem, bostäder och skolor, med kraftiga vindar följt av skyfall över hela landet. Även andra delar av Centralamerika drabbades hårt.

Regeringen rapporterar om skadorna från orkanen Julia
Både Nicaraguas nationella utvärderingskommission och det nationella systemet för förebyggande, begränsning och hantering av katastrofer (SINAPRED) rapporterade den 18 oktober att skadorna och förlusterna till följd av orkanen Julia hittills uppgår till 402,6 miljoner US-dollar, vilket motsvarar 2,6 procent av landets BNP. Finansminister Iván Acosta uppgav att det finns skador i 96 kommuner i landets 15 departement och två autonoma regioner. De mest drabbade är Corn Island, El Rama, Laguna de Perlas, Kukra Hill, Bluefields, El Tortuguero, La Desembocadura del Río Grande, La Cruz de Río Grande, Juigalpa, Teustepe och även Managua i distrikten V, VI och VII. I rapporten förklarade Acosta att ”konsekvenserna främst gäller infrastruktur, energi, transporter, vägnät och kommunikationer”.  Förlusterna inom den produktiva sektorn har ännu inte kvantifierats. ”Vi måste besöka gårdarna där orkanen dragit fram och se effekterna av översvämningar etc. för att kunna göra en grundlig utvärdering.” Kvantifieringen av förlusterna inom fiske- och turistsektorn pågår fortfarande. ”Utvärdering pågår i alla kommuner i orkanens väg och i de som översvämmats. El Rama översvämmades helt och hållet och har ännu inte normaliserats”, rapporterade Acosta. ”SINAPRED har svarat bra på kraven från medborgarna på den karibiska kusten”, uppgav han. ”Matpaket fortsätter att distribueras till vår befolkning och Plan Tak arbetar för att gradvis återfå de grundläggande förhållanden som är nödvändiga för att våra familjer ska kunna få lugn och ro”, avslutade Acosta. 

Den 13 oktober rapporterade SINAPRED att fyra miljoner människor i 123 kommuner i någon grad påverkades av orkanen. 20 000 personer i områden med större påverkan måste evakueras och 12 858 personer placerades i 33 skyddsrum. Orkanen förstörde 700 bostäder, 820 bostäder översvämmades och 15 000 skadades delvis, 12 skolor skadades delvis och Arlen Siu-hamnen i El Rama fick delvis strukturella skador på grund av Escondidoflodens översvämning. Dr Guillermo González, direktör för SINAPRED, noterade att ”inga dödsfall till följd av orkanen rapporterats”. Att rädda liv är och kommer alltid att vara en prioritet.” Prioriteringen just nu är att uppmärksamma de drabbade familjerna, återuppbygga bostäder genom Plan Tak och rehabilitera skolor, förklarade han. (Nicaragua News, 221014; Radio La Primerisima, 221015 & 18) 

Ytterligare en sändning av livsmedel och förnödenheter till El Rama
Den 17 oktober avgick en ny konvoj med mat och förnödenheter till El Rama, i den autonoma regionen Sydkaribien, till alla som drabbats av översvämningarna orsakade av orkanen Julia. Dr Guillermo Gonzalez, chef för SINAPRED, sade att omkring 6 000 familjer har fått humanitärt bistånd för att förebygga sjukdomar, och även psykosocial hjälp. ”I El Rama hade vi ett samlat fenomen, en översvämning som gjorde att nästan 80 procent av bostäderna stod under vatten”, sade Gonzalez. Dagens sändning innehöll 45 ton mat. (Radio La Primerisima, 221017)

Dricksvattenförsörjningen återställs efter orkanen Julia
Den 12 oktober rapporterade vatten- och avloppsbolaget (ENACAL) om framstegen med att återställa dricksvattnet till de 85 000 hem i hela landet. Av dessa har 95,7 % av de drabbade hemmen nu återfått det. ENACALs direktör Ervin Barreda förklarade att ”dricksvattnet har återställts till de flesta hushållen, eftersom avbrotten huvudsakligen berodde på att elförsörjningen för att pumpa vatten och driva reningsverken avbröts. Vi har ännu inte kunnat återställa vattenförsörjningen i 3 700 bostäder i kommunerna Rama, La Esperanza och San Sebastián de Yalí, där floderna svämmat över och personalen inte kunnat komma åt anläggningarna”, sade Barreda. (Nicaragua News, 221013) 

Kina: Första land att donera efter orkanen Julia
Den 17 oktober fick SINAPREDs nödfond en donation från Folkrepubliken Kinas regering, det första landet som erbjöd en donation till de som drabbats av orkanen. Resurserna kommer att användas direkt till förmån för nicaraguanska familjer. Kinas ambassadör i Managua, Chen Xi, sade att hans regering vill samarbeta med vänskapliga folk och han prisade den nicaraguanska regeringens omedelbara reaktion före, under och efter orkanen. (Radio La Primerisima, 221017) 

Nyhetsbrev från Alliance for Global Justice 221020 (nedkortat)
/cv