Nicaragua: en opposition i upplösning inför valet

Nicaragua
Wikipedia

En förvirrad eller bipolär opposition?

Presidentvalet 7 november i höst rycker närmare. Men medan USA försöker fösa samman oppositionen i en enad front mot sandinistregeringen i FSLN är sandinisternas politiska motståndre i total upplösning.

12 maj var sista dagen för de politiska partierna i Nicaragua att lämna in sina förslag till Valtribunalen (Consejo Supremo Electoral, CSE), om politiska valallianser. Sandinisterna i FSLN och dess allierade gjorde det, samt högeroppositionen med partiet CxL, ”Ciudadanos por la Libertad”, Medborgare för Frihet. En brokig samling där en del av den förra Contrasrörelsen ingår. Ytterligare en allians, ”Coalición Nacional”, Nationalkoalitionen, innehåller resten av kupprörelserna från 2018.

Sedan det misslyckade kuppförsöket april-juli 2018 har en gigantisk flora av oppositionspartier, rörelser, NGO:er och enskilda ”personligheter” bedrivit ett regelrätt konventionellt eller irreguljärt inbördeskrig mot varandra inom denna opposition.

Jag har försökt hänga med, men ärligt talat har jag inte en klar bild vilka som är konstellationerna mellan två block, som bägge hävdar att det är deras ”allians” som är den representativa för oppositionen mot FSLN. De är så klart pinsamt medvetna om att de har svårt att mäta sig med sandinisterna om de skulle uppträda splittrat den 7 november i år.

I slutet av juli ska oppositionens nio kandidater till presidentposten registrera sig till Valtribunalen och de representerar sammanlagt 500 kandidater till Nationalförsamlingen. Den har 92 ledamotsplatser uppdelade på följande partier från valet 2016: FSLN 71; Oppositionen: YATAMA-PLC 14; PLI 2; ALN 2; konservativa partiet PC 1; och APRE 1.

I tre år har de enbart sysslat med vem som ska bli president, ledamot i parlamentet och andra avlönade poster. Under tiden har sandinistregeringen byggt ut infrastruktur, hälsovård, skolor, moderskapshem, hållit stången mot pandemin utan att ha stängt ner samhället med ett fantastiskt resultat, tack var de tidigare satsningarna och utbyggnaden av såväl sjukvården som fler sjukvårdspersonal.

Nu kräver denna opposition av Valtribunalen att ”vi behöver mer tid för att diskutera”! De tre åren den har diskuterat har gått till ända.

Det som förenar denna märkliga opposition är hatet mot allt progressivt där FSLN står i centrum. Bostadspolitik? Eller de nämnda strategiska samhällssektorerna som sjukvård och utbildning? Ingen i Nicaragua har en aning om vad denna surrealistiska opposition vill i dessa frågor.

Nä, ”Enighet mot diktatorn Ortega”! tror denna opposition är den valslogan som ska vinna det nicaraguanska folkets förtroende och röst den 7 november. ”Fan tro’t”, som Rellingen sa!

Dick Emanuelsson 210513

¿Políticos de oposición o políticos en descomposición?

 Medan oppositionen kivas inbördes satsar sandinistregeringen på skola, vård, omsorg. 

Nicaragua: en oväntad valundersökning

I november är det presidentval i Nicaragua. Sandinistregeringen i FSLN har ett överväldigande stöd. Den regeringsfientliga radiostationen Radio Corporacion gjorde en egen, ganska ovetenskaplig, sympatiundersökning. Frågan ställdes så här ”opartiskt”:

”Ska du rösta i valet 2021 i ett Nicaragua med den sandinistiska valmyndigheten, med politiska fångar, med förtryck, utan rörelsefrihet, utan internationella observatörer?”

Det för radiostationen förmodligen oväntade resultatet var att 89, 62 procent svarade ”ja” på frågan och 10,38 procent svarade ”nej”. Ridå. Detta är nog inte ett resultat som radiostationen vill sprida brett. Vi kan räkna med att högern i Nicaragua, Vita Huset, OAS och EU i förväg kommer att ogiltigförklara valet, ropa valfusk och vidta sanktioner. Så som de alltid gör numera när folket inte gör som de vill.

Valmyndigheten består av en majoritet kvinnor, varav fyra från ursprungsbefolkningen och två funktionshindrade sedan kriget mot Somozadiktaturen och kampen mot USA:s s.k. contras. Valmyndigheten har aldrig tidigare haft en liknande sammansättning, där den ekonomiska överklassen saknar representanter. Att den fattiga karibiska kusten och ursprungsbefolkningen tagit plats i valmyndigheten stör den vita och rika oligarkin.

Zoltan Tiroler 210507

HÄV BLOCKADEN! KANYLER TILL KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Nu driver vi kampanjen ”Kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72