Leonel_Morales_2

Leonel_Morales_2

Efter uppvaknandet och med den svart-röda sandinistfanan som ett stärkande moraliskt stöd i försöket att störta den folkvalda demokratin.