Nicaragua i kamp för internationell rätt för Palestina

Nummerplåt i Nicaragua med palestinsk flagga Foto: Creative Commons

Nicaragua i kamp för internationell rätt

Just nu försöker USA vidta ytterligare unilaterala tvångsåtgärder mot Nicaragua genom senatens lagförslag 1881, ”Restoring Sovereignty and Human Rights in Nicaragua Act”. Lagförslaget föreslår generella sanktioner mot breda sektorer som guld och nötkött, och föreslår att Nicaragua ska kastas ut från regionala avtal som bara kan genomföras genom att bryta mot dessa avtal, vilket inkräktar på suveräniteten inte bara för Nicaragua utan också för dess grannar.

USA försöker destabilisera Nicaraguas demokratiskt valda regering genom att använda ”mänskliga rättigheter” som en ursäkt utan några bevis på faktiska brott mot mänskliga rättigheter från Nicaraguas sida. Samtidigt ignorerar USA inte bara Israels verkliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Gaza, utan deltar aktivt i folkmordet på det palestinska folket genom att beväpna Israel.

Nicaragua, däremot, visar världen hur man kan försvara de mänskliga rättigheterna utan att tillgripa krig eller sanktioner. Nicaragua talar inte bara om den internationella rättsstatsprincipen, utan använder sig av de strukturer som finns för att hålla länder ansvariga för sina handlingar. Nicaragua vann ett mål mot USA i Internationella domstolen 1986* och har på senare tid använt sig av Världsdomstolen för att lösa tvister om havsgränser med Colombia. Landet är nu det första som ansluter sig till Sydafrikas fall i Internationella domstolen till stöd för att ställa Israels regering till svars för dess brott mot folkmordskonventionen i Gaza.

Den 1 februari gick Nicaragua längre och uppmanade Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Kanada att sluta beväpna USA:s och Israels folkmord och meddelade att man kommer att hålla de fyra länderna ansvariga enligt internationell rätt för grova och systematiska brott mot folkmordskonventionen.

Nicaragua är inte rädd för att vara David mot Goliat. Nicaragua har en lång historia av David som har besegrat Goliat: Andrés Castro, som 1856 bokstavligen kastade en sten och dödade en amerikansk legosoldat i en strid som ingick i William Walkers försök att annektera Nicaragua som en slavstat; Augusto C. Sandino och hans armé på 300 man mot de amerikanska marinkårssoldaterna; sandinistiska revolutionärer mot den välbeväpnade diktatorn Somoza som stöddes av USA.

För några kvällar sedan var jag på invigningen av Palestine Park i Managua. Där fanns barn som lekte i det mjuka skenet från gigantiska blomliknande lampor runt en vacker älvstaty. Det fick mig att känna mig som ett barn, liten och omhuldad och skyddad, som alla barn borde känna sig. Det är en gripande symbol för Nicaraguas solidaritet med Palestina, belägen nära den nyligen invigda Gazagatan.

Dessa vackra symboler skulle dock förlora sin betydelse om de bara var symboliska. Men Nicaragua har gått bortom det symboliska och agerar i solidaritet med Palestina, genom att använda internationell rätt för att försöka stoppa folkmordet när dödssiffran i Gaza närmar sig 30 000. Nicaragua visar vägen mot framtida alternativ bortom krig; förhoppningsvis kommer andra länder snart att ha modet att följa dess exempel.

Alliance For Global Justice 240215 (ZT)

*Nicaragua vann målet mot USA som hade minerat hamninloppen som ett led i ansträngningarna att störta Sandinistregeringen. Det här skedde vid sidan om USA:s organisering, finansiering och träning av Contras. Dessa skulle med mord på obeväpnade bönder, lärare och hälsovårdspersonal undergräva stödet för Sandinisterna. Behöver det tilläggas att USA inte betalade ett öre av det skadestånd som Internationella Domstolen dömde dem till?

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72