Nicaragua: Kommunalval och fattigdomsbekämpande

Nicaragua valsedlar
Valförberedelser. Här valsedlar. Foto: CCC César Pérez/Prensa Latina

Nicaragua: Val nästa månad och fattigdomsbekämpande

Framsteg i valprocessen
Den 12 oktober lade Högsta valrådet (CSE) fram en rapport om valprocessen inför kommunalvalet den 6 november. Valsedlarna för de 153 kommunerna har tryckts och godkänts av de politiska partierna och allianserna. 515 924 identitetskort utfärdades mellan den 3 januari och den 7 oktober i år. Av dessa var 107 901 nya registreringar, 181 111 förnyelser och 226 912 ersättningar. CSEs vice ordförande Cairo Amador förklarade att ”det kommer att finnas 3 106 valcentraler, 7 931 vallokaler och 18 000 valpoliser [medborgare] för att säkerställa en smidig och öppen process för de 3 722 884 medborgare som är berättigade att utöva sin rösträtt”. (Nicaragua News, 221013)

FAO uppmärksammar framgångar i kampen mot fattigdom och hunger
Generaldirektören för FNs livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Qu Dongyu, erkände Nicaraguas framgångar för att bekämpa fattigdom och hunger, där myndigheterna garanterar tillgången till kvalitetslivsmedel för befolkningen. Han erkände också Nicaraguas investeringspotential och ekonomiska tillväxt. Qu Dongyu tackade utrikesminister Denis Moncada för regeringens ständiga engagemang i genomförandet av program och projekt tillsammans med FAO. Därutöver diskuterades regeringens prioriterade samarbetsområden, som bl.a. omfattar åtgärder mot klimatkrisens effekter, agroekologisk omställning och resursmobilisering till stöd för småproducenter. Mötet hölls i samband med World Food Forum och Investment Forum, som organiseras av FAO. (Radio La Primerisima, 221018)

En miljon barn ska behandlas mot parasiter
Hälsoministeriet ska ge 100 000 barn från 6 månader till 5 år A-vitamin och behandla 1,2 miljoner barn från 1 år till 12 år mot parasiter. Man avser att nå alla delar av Nicaragua, ”genom att gå från hus till hus, i skolor och på alla läkarstationer, sjukhus och hälsocentraler, och allt är naturligtvis gratis”, säger dr Mar Ekaterina Lanzas från hälsocentret Francisco Buitrago. (La Primerisima, 221017)

Avtal för att skydda nicaraguanska arbetare
Nicaragua och Costa Rica har undertecknat ett ”bilateralt avtal för att reglera tillfällig anställning av nicaraguanska jordbruksarbetare i Costa Rica” för att garantera full respekt för nicaraguanernas rättigheter, inklusive social trygghet, hälsovård och rörlighet i Costa Rica. Nicaraguas arbetsmarknadsminister Alba Luz Torres förklarade att ”avtalet kommer att möjliggöra samarbete mellan de två regeringarna för att främja våra länders sociala och ekonomiska utvecklingsmål med specifika åtgärder som garanterar full respekt för nicaraguanska arbetares rättigheter och välbefinnande”. (Nicaragua News, 221014)

Nicaragua och Colombia ska stärka de diplomatiska förbindelserna
Den 14 oktober tog utrikesminister Denis Moncada emot kreditivbrev från Colombias nya ambassadör i Nicaragua, León Freddy Muñoz, som därmed inledde sin tjänst i landet. Moncada välkomnade diplomaten och bekräftade återigen de broderliga förbindelserna mellan de båda nationerna.

Moncada framhöll de nästan 100 år av diplomatiska förbindelser mellan de två länderna och påminde om att Nicaragua är en nation som respekterar sina internationella förpliktelser. ”Nicaragua och Colombia är två stater med nästan hundraåriga diplomatiska förbindelser. Vår utrikespolitik bygger på att stärka förbindelserna i enlighet med Wienkonventionen, folkrättens principer och grunder, FN-stadgan, våra länders heliga respekt för principerna om icke-inblandning och om staternas suveräna jämlikhet, vilka är grundläggande principer för förbindelserna mellan våra länder. Denna ömsesidiga respekt kännetecknar också våra länder, våra folk och våra regeringar”, sade han.

Ambassadör Muñoz sade för sin del att han var mycket glad över att vara i Nicaragua, där han har mottagits med respekt. ”Det är en ära att vara här. Jag har blivit mycket väl mottagen. Från första ögonblicket jag klev av planet tog tjänstemännen emot mig med öppna armar. Och det är vägledande för denna nya hållning, för den nya regering som vi har sedan den 7 augusti i vårt vackra land Colombia, och vår president Gustavo Petro har som målsättning att återuppbygga förbindelser som aldrig borde ha försämrats. Vår politik utifrån detta nya perspektiv är att återupprätta förbindelserna med alla systerländer”, sade han.

Muñoz betonade att en av de nya riktlinjerna för hans regering är att stärka de diplomatiska förbindelserna med systerländer som Kuba, Venezuela och Nicaragua, med vilka man redan har arbetat för en större enhet. ”Gränsen till Venezuela öppnades på nytt, det var vackert att se alla lastbilar som transporterade varor, matleveranser till systerlandet Venezuela, och i dag i Nicaragua måste dessa förbindelser återuppbyggas. Vi måste omfamna varandra, vi är systerländer. De enda som skadas när förbindelserna bryts är folket. Budskapet till president Daniel Ortega och vicepresident Rosario är att vi har kommit hit för att återuppbygga förbindelserna och fortsätta att bygga på det vi redan har påbörjat”, avslutade han. (Radio La Primerisima, 221014)

Nyhetsbrev från Alliance for Global Justice 221020
/cv