Nicaragua: Sandinistiska Revolutionen 43 år

Nicaragua, FSLN, sandinister
Foto: Granma

Kuba hyllar den Sandinistiska Revolutionens 43:e årsdag

”På denna för det nicaraguanska broderfolket viktiga dag gratulerar vi varmt till 43-årsdagen av den sandinistiska revolutionens seger,”  hälsar Raúl Castro Ruz och president Miguel Díaz-Canel.

Presidenten framförde sina hälsningar på Twitter: ”I dag bekräftar vi vår vilja att fortsätta att stärka banden av vänskap och solidaritet med Sandinos hemland.”

Utrikesminister Bruno Rodríguez Parrilla påpekade att Nicaragua fortsätter framåt med den regering för försoning och nationell enhet som leds av president Daniel Ortega och vicepresident Rosario Murillo.

I och med Sandinisternas nationella befrielsefronts (FSLN) seger den 19 juli 1979 var 45 år av Somozas militärdiktatur slut.

Kubas premiärminister Manuel Marrero Cruz deltog i firandet i Managua.

Granma, 220720 (Övers: Vaple)

Felicitan Raúl y Díaz-Canel a la Revolución Sandinista