Nicaragua uppmanar till stärkt integration mot USAs sanktioner

Nicaragua uttalade sig idag för att förstärka integrationen i Latinamerika och Karibien mot USAs tillämpning av ensidiga sanktioner mot Venezuela, Kuba och Nicaragua.

Vi latinamerikaner måste stärka vår integration och alltid ha en strategisk vision för att vi ska respekteras lite mer inom internationell handel och samarbete, säger industri- och handelsminister Orlando Solorca till Prensa Latina.

Enligt ministern, som även ansvarar för frågor om integration i Central- och Latinamerika, går tillämpningen av USAs ensidiga sanktioner mot Nicaragua, Venezuela och Kuba tvärt emot det internationella handelssystemet.

Genomförandet av dessa åtgärder förstör grunden för det multilaterala systemet för handel och latinamerikansk integration, sade ministern, som deltar i det 5e International Economic Forum i Jalta, på Krim.

Här talar vi om beslut som fattas av regeringar och som inte har något att göra med Världshandelsorganisationen (WTO) eller den Internationella brottmålsdomstolens (ICC) beslut eller domar, utan beror på beslut som fattas av vissa regeringar, sa han.

Enligt den nicaraguanska ministern, som deltog i en panel med representanter från Guatemala, Mexiko och Argentina, kommer de latinamerikanska länderna att utnyttja sin potential och respekteras mer i takt med att de stärker sin integration.

Detta event är av stor betydelse då det samlar tänkare och företrädare för Latinamerika för att här samtala med personligheter från Krim om handel, utveckling och grunden för framtidens samarbete.

Enligt ministern förändras samarbetet och måste förändras. Men man får inte glömma det nuvarande internationella ramverket, för handel borde inte vara avhängig omedelbara eller övergående politiska förhållanden, utan ha strategiska och långsiktiga visioner

Det är också viktigt att stärka den latinamerikanska integrationen och i det sammanhanget påminde vi om Rubén Darío, José Martí, Augusto César Sandino och Simón Bolívar, när vi talade om de många krafter som finns utspridda i Latinamerika, sa Solorca.

Cubainformacion 190420

Nicaragua llama a integración ante sanciones unilaterales de EE.UU.