Nicaragua: Upprepning av destabilisering ”made in USA”

Nicaragua är en av de minst våldsamma nationerna i Amerika och har visat en anmärkningsvärd ekonomisk tillväxt under hela det senaste årtiondet. Under de senaste dagarna har det fredliga landet varit utsatt för vandalism i syfte att destabilisera det.

De våldsamma aktionerna, som medfört förluster i människoliv och materiella skador, riktade in sig på socialinrättningar och allmänna lokaler. Aktionerna följer en mall som upprepats gång på gång i Latinamerika.  De är del i en offensiv, initierad från Washington och ledd av högern, för att återinföra nyliberalismen på halvklotet och tjäna nordamerikanska intressen.

I Nicaragua var förevändningen för att utlösa oroligheterna förslag till en reform av socialförsäkringssystemet, ett förslag som konservativa krafter medvetet manipulerade för sina egna poltiska intressen. Det är inte obekant för någon att Sandinisterna, FSLN, och president Daniel Ortega, som leder landet, inte är omtyckta av Vita Huset. Lika litet som regeringarna i Venezuela, Kuba och Bolivia. Just för att myndigheterna i dessa länder insisterar på att förbättra levnadsvillkoren för sina folk och försvara sitt oberoende, fred och latinamerikansk integration.

Nicaragua har blivit ett föredöme i regionen genom den ekonomiska utveckling man lyckats uppnå, med en årlig tillväxt av BNP på över 4,5 procent. Samtidigt har en ökad fördelning av resurserna skett mellan landets invånare. Nicaragua utmärker sig också för kampen mot fattigdom och förbättring av befolkningens sociala villkor. Stora förbättringar har skett inom utbildning och hälsovård. Det har också rått lugn och samstämighet bland medborgarna.

Detta stör förstås Washington och den splittrade högern som fick storstryk i presidentvalen 2016, samt i lokalvalen förra året. De tar då, precis som sina likar i regionen, till våld för att uppnå det som de inte lyckats nå vid valurnorna.

Receptet för att försvaga och försöka störta progressiva processer som de i Nicaragua är väl planerade: först skapas eller överdrivs en anledning, därefter uppmuntrar och betalar man grupper av våldsverkare för att utlösa kravaller, och sedan kallas ledarna för dessa band för ”politiska oppositionella”.

Så sätts skådespelet ”made in USA” igång. Det åtföljs redan från början av en intensiv mediekampanj, som bland annat anklagar myndigheterna för att kränka våldsverkarnas mänskliga rättigheter. Dessa framställs som oskyldiga opponenter som kämpar för demokrati. Oppositionen uppmuntrar, märkligt nog, till ekonomiska sanktioner, blockad och till och med militär aggression utifrån mot det egna landet.

Det nicaraguanska folket, som fått känna på ett långt smutsigt krig som leddes av USA, vet lika väl som venezolaner, kubaner och bolivianer vilka perversa planer Vita Huset hyser. Och de vet hur dessa planer kan avväpnas fredligt, intelligen och med integritet.

Sanningskommission ska utreda protesterna i Nicaragua

Nicaraguas Nationalförsamling har meddelat att en Sanningskommission ska tillsättas för att utreda, analysera och klargöra de senaste dagarnas våldsaktioner.

”Detta är beslutet för att snabbt gå framåt och sätta samman en sanningskommission”, tillkännagav parlamentets talman, Gustavo Porras. Kommissionen ska bestå av olika grupper som jurister, intellektuella, religiösa, ungdomar, sociala rörelser och andra presoner som vill främja dialog och fred.

Samtidigt tillkännagavs att en undersökning påbörjats för att identifiera de ansvariga för händelserna i landet, som framkallde döda, skadade och vandalism. I enlighet med lagen kommer processer att inledas mot de ansvariga för dödsfallen och skadorna. Det gäller såväl civila som poliser. Likaså ska rån som riktats mot enskilda och allmän egendom undersökas och lagföras.

Foto: Torres

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=174241&SEO=crearan-comision-de-la-verdad-para-aclarar-sucesos-en-nicaragua

http://www.cubadebate.cu/opinion/2018/04/26/nicaragua-en-escena-repetido-plan-desestabilizador-made-in-usa/

ZonaFranK 180428, 180429