Nicaragua vaccinerat – mot fake news

Stödet för FSLN är överväldigande

Varje år firar nicaraguanerna segern över Somozadiktaturen 1979. Årsdagen är 19 juli. Nedan brev från Nils Assarsson i León. 

Nicaragua vaccinerat – mot fake news

Firandet av revolutionsdagen den 19 juli visade att fake news, desinformation och andra skrönor inte kommer att få en enda sandinist att överge FSLN. Hela den sandinistiska organisationen är 100% vaccinerad och aktiverade på alla nivåer, från det fattigaste plåtskjulet på Atlantkusten hela vägen till presidentpalatset i Managua.

Det traditionella firandet på Plaza de Revolucion i huvudstaden Managua var inställt på grund av Covid och istället anordnades bilkaravaner genom alla städer. Vårt kvarter, San Felipe i Leon ett klassiskt sandinistfäste, var prydligt dekorerat i FSLN:s färger, den svart-röda flaggan vajade från i stort sett varje hus tillsammans med Nicaraguas blå-vita. Genom Leons alla barrios var karavanens väg kantat av fest, musik och ren glädje. FSLN är förmodligen världsmästare i grenen ”Fredliga Manifestationer”.

Firandet avslutades med Daniel Ortegas tal på storbildskärm från Plazan i Managua. Ortega har inte för avsikt att göra avkall på sin politik för att vara Vita Huset eller Bryssel till lags. Sanktioner, desinformation eller hot om invasioner kommer inte att lyckas framtvinga eftergifter från den Nicaraguanska regeringen. FSLN:s fokus kommer alltid att vara på de fattigaste och mest utsatta i samhället, en politik som den stora majoriteten av Nicaraguaner stödjer.

Sedan 2007, då FSLN vann valet, har det delat ut fler än 500.000 egendomar till de som mest behöver. Det kan röra sig om tomtmark i städer och byar, eller småjordbruk, kaffeplantager och odlingsmark. Ett sätt att skapa möjligheter och  framtidstro hos vanliga människor. Den 20 juli startade skolåret då 1.800.000 studenter, unga som gamla på olika nivåer, gick till utbildning. Nästan 30% av befolkningen är i olika utbildningar. I veckan besökte vi sjukhusbygget i Leon, som kommer bli landets största och modernaste.

För oss som faktiskt besöker barrios och bostadsområden, där folk lever fattigt och inte besöker landet för att biståndsturista hos något västfinansierat NGO, är naturligtvis FSLN utvecklingspolitik otroligt imponerande, glädjande och välkommet.

Å andra sidan har den dysfunktionella oppositionen fortfarande inte kunnat förklara för vanligt folk vilken typ av politik den företräder. Vilka ekonomiska, sociala, infrastrukturella eller politiska reformer de står för. Jag har länge efterlyst informationen, också hos vänner som är oppositionella, men ingen av dem har något svar.

Det förvånar mig i och för sig inte. Den samlade oppositionen i Nicaragua är en flock politiska analfabeter med maktbegär som enda ledstjärna. Några har finare stamtavla än andra, men samtliga kommer från oligarkin och extremhögern. Deras fake news kampanjer är sannerligen en totalt värdelös strategi och ett resultat av att man fullständigt saknar en hållbar politik eller någon annan vision än att lämna över landet till Vita Huset och stora nordamerikanska och europeiska företag.

Ingen sandinist kommer överge FSLN bara för att man blir kallad idiot i olika former eller för att Ortega blir kallad diktator av den vita överklassen, av en nyhetskanal i Miami eller i lydnadsmedia utan kritiskt tänkande i Sverige.

Sandinister avskyr hjärtinnerligt all utländsk inblandning i Nicaraguas interna affärer. USA:s och EU:s påtryckningar är därför synnerligen kontraproduktiva om målet är att störta Ortega och utrota sandinismen för att införa någon slags våldsam och repressiv högerdiktatur, som man så framgångsrikt gjort i bland annat Honduras och Colombia.

Trots att CIA´s underhuggare och hejarklacken i Europa gödslat oppositionen med hundratals miljoner dollar sedan 2007 via korrupta NGO:er så har man ändå inte lyckats förstå detta. Ett typiskt resultat av vad som händer när man börjar tro på sin egen desinformation.

Nils Assarsson, Leon, Nicaragua 210722

SOLIDARITET! HÄV BLOCKADEN! KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen ”Kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0