Nicaragua, valet och den religiösa fanatismen

Prästen som hävdar att vicepresident Murillo är världens näst viktigaste häxa

Högerkrafterna och med dem den allierade kyrkan, verkar börja bli desperat inför valet 7 november. Deras kampanj mot sandinisterna och landets ledning blir alltmer grotesk. 

Nicaragua, valet och den religiösa fanatismen – ”Vice-presidenten är den näst viktigaste häxan i världen”

För oss `västerlänningar´ kanske rubriken ovan och den religiösa litanian nedan är föremål för ett skratt, eller i varje fall ett överlåtande leende. Men i det starkt troende Centralamerika i allmänhet och Nicaragua i synnerhet är de religiösa ledarnas `inkvisitionsprocesser´ inget man skrattar åt.

Därför tar nu dessa reaktionära svartrockar till det tunga artilleriet när vänsterregeringen Daniel Ortega i allmänhet och dess vicepresident, Rosario Murillo i synnerhet, attackeras tio dagar innan valet.

Det är den eländiga evangeliska tevekanalen ”100 % Noticias”, i folkmun i Nicaragua omdöpt till ”100 % Lögner” (”100 % Mentiras”), som slår ett slag mot vicepresident Rosario Murillo, den kvinnliga, kanske mest intelligenta strategen, inom regeringen Ortega. Visst, hon är också gift med presidenten vilket man vid en första anblick kan ha invändningar emot. Men har hon tillvunnit sig denna post på egna meriter eller via äktenskapsbeviset?

Murillo var `politisk kommissarie´ på den södra gerillafronten under de sista två åren i slutoffensiven mot Somozadiktaturen (1977-79). Hon satt fängslad i flera år. Hon var efter 2006 valstrateg och man verkligen inte anklaga henne för att ha misslyckats. Tvärtom har sandinisternas valresultat, men framför allt den sandinistiska administrationen, från borgmästarna på kommunnivå till arbetet på regeringsnivå, förbättrats markant under de 14 år FSLN har innehaft regeringsmakten i Nicaragua.

Murillo är liksom 97-98 procent av nicaraguanerna troende. Men hon är framför allt revolutionär. Hon ser ingen motsättning i det, tvärtom menar hon att det religiösa budskapet symboliserar kärleken som ger revolutionärerna rätt i sitt permanenta arbete för att förbättra livet för de fattiga.

Och det faller inte den costarikanske biskopen och hans kollegor i det nicaraguanska Biskopsrådet i smaken. Detta Biskopsråd var, enligt chefredaktören för Radio La Primerisima William Grigsby, den ideologiska kommandocentralen i försöket att störta regeringen 2018. Såväl Ortega som Murillo har fällt liknande uttalanden.

Hector Ramirez är en inflytelserik katolsk präst och direktör för den internationella organisationen `Mater Fatima International´, med säte i Costa Rica. Han anser nu, i sitt försök att bokstavligen `satanisera´ grannlandets vicepresident, att denna ”tillgriper förmenta ’gudar’ i den egyptiska mytologin ’i sin plan att hålla sig fast vid makten’.” Men han nöjer sig inte med detta bombastiska märkliga uttalande när han dräper till med följande:

– Rosario Murillo är den näst viktigaste häxan i världen! säger fader Hector Ramírez, och förtydligar sig.

– Vet du var den näst viktigaste häxan i världen är? Hon är här i Latinamerika! Daniel Ortegas fru är en fullfjädrad häxa, nu förstår du varför den här regimen har verkat i 40 år och den faller inte! konstaterar den bekymrade Ramírez, som hävdar att han rest runt i 23 länder under ett och ett halvt år där han samlat på sig erfarenheter om bland annat temat om häxor och troll, om vi tolkar honom rätt.

Som ”bevis” tar han ett möte som ägde rum förra veckan på ”Påvetorget” (Plaza San Juan Pablo II) i Managua, där Daniel Ortega officiellt överlämnade 250 nya bussar till landets busskooperativ. Som bevis på häxeriet säger Ramirez att bussarna placerades så att de bildade ”guden Aten”, som ansågs vara en solgud i det antika Egypten som representerades i form av en solskiva på himlen. Nu var den snygga formationen av alla bussarna snarare en bekräftelse på hur den subventionerande kollektivtrafiken är A och O i ett samhälle, snarare än att koka soppa på en häxspik.

För att ge än mer tyngd åt ”Häx-bomben” tar ”100 %” hjälp av ytterligare en ”Exorcist”, den dominikanske evangelisten Juan Carlos Harrigan.

Förra året påstod denne att Rosario Murillo var den starkaste häxan i Centralamerika. Jo, det är sant, att denna 71-åriga spensliga kvinna är en hårding:

”Det finns en häxa, en av de starkaste häxorna i Centralamerika, och hon finns i Nicaragua! Men Gud kommer att avsätta henne”, påstod evangelisten Harrigan, trosvisst och tillade:

”Jag ber för Nicaragua eftersom jag tror att hela Nicaragua känner till existensen av Förtrollningens ande, (. . .) en förtrollningsande, men Jehova kommer att avsätta dig”, underströk Harrington riktat till Murillo.

Hur det blir med det, får vi se på söndag, den 7 november, då det är val. Att det datumet sammanfaller med den första segerrika socialistiska revolutionen, den 7 november 1917 i dåtida Ryssland, blir väl för dessa antirevolutionära svartrockar ytterligare en bekräftelse på att det är självaste Satan som leder FSLN och Revolutionen i Nicaragua och som har utsett Daniel och Rosario som sina två närmaste assistenter.

Och ska man döma av 99 procent av medierna i världen så är detta fattiga men stolta Nicaragua betraktat och behandlat som en politisk spottkopp av reaktionen. Men sandinisterna bokstavligen ber sina kritiker att dra till ett riktigt varmt ställe hellre än att de skulle backa på sina politiska principer.

Dick Emanuelsson 211031

Vicepresident ”Rosario Murillo är den näst viktigaste häxan i världen”

SOLIDARITET! HÄV BLOCKADEN!

EN MILJON KANYLER TILL KUBA! SLUTSPURT I KANYLKAMPANJEN –

HJÄLP TILL ATT NÅ MÅLET PÅ 1 MILJON FÖRE NYÅR!

Nu driver vi kampanjen ”en miljon kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0