Svensk-Kubanska Föreningen
https://svensk-kubanska.se/nicaraguanotiser/
Export date: Sat May 25 17:07:35 2024 / +0000 GMT

Nicaraguanotiser
Offer för Ortega?

Margarita Mendoza, mor till den 19-årige Javier Munguía anklagade, med uppbackning av CIDH, den Interamerikanska Kommissionen för de Mänskliga Rättigheterna, samt den lokala MR-kommittén påstådda ”paramilitärer i tjänst hos regeringen Daniel Ortega” för att ha bragt livet av hennes son. I en video, som producerats av filmteamet ”Juventud Presidente” framkommer en helt annan bild. (Länk till videon sist i artikeln).

Två ungdomar, Javier Munguía och hans kompanjon, anlände på sin motorcykel klockan 20.20 den 8 maj 2018 till ett hus i den fashionabla stadsdelen Robles (många diplomatvillor återfinns här) i huvudstaden Managua. Javier Munguía gick med dragen pistol in via den öppna dörren i vardagsrummet medan hans kamrat stod kvar med sin MC och motorn i gång.

Medicinstuderande Hjördis Lund Reyes stod som ansvarig på hyreskontraktet för huset och denna kväll fanns hennes fem vänner, som också studerade på la Universidad Americana, UAM, i huset.

Vid åsynen av Javier Munguía och hans dragna pistol sprang studenten Alexa Norel, som satt på trappan till ingången till huset och rökte, skrämd in i vardagsrummet med Javier Munguía i hälarna.

Två av hennes kamrater kastades sig över Munguía och pressade ner honom på golvet under ett vilt slagsmål. Munguías kompanjon flydde från platsen och studenterna, skräckslagna inför kroppen som var livlös, ringde till en rättsläkare som de kände som lärare på medicinska fakulteten på rikemansuniversitetet UAM. Denne uppmanade studenterna att omedelbart ringa polisen.

Det är förspelet eller innehållet och bakgrunden till hur Javier Munguía avled denna 8 maj.

I statistiken som diverse NGO/Människorättsorganisationer, och även i CIDH:s statistik och rapporter, framställs dödsfallet av Javier Munguía som ett verk utfört av ”regeringens paramilitära grupper”.

Den psykologiska krigföringen, för att inte säga hysterin bakom denna storm av anklagelser, visar hur fel det kan bli när `domarna´ faller i de sociala nätverken. Fallet Javier Munguía är ett sådant.

Men hans tröstlösa mor, som är aktiv i den av oppositionen bildade ”Damerna från april”, hävdar fortfarande att det var regeringen som mördade hennes son, trots vittnesmål från de sex studenterna. Modern och hennes politiska uppbackare från NGO-världen anlitade även en privat rättsläkare som kom fram till samma slutsats som den rättsläkare som de sex medicinstuderande från UAM kontaktade, liksom också myndigheternas egen. Rättsläkaren/läraren från UAM var också med vid den privata rättsläkarens obduktion.

Dick Emanuelsson 190521

YouTube Video: YouTube.com/watch?v=AyxheO-l57U 1

;feature=youtu.be&fbclid=IwAR0idpW4tpqff2XXk6bseUF1H4a0fjczJmQAvtUiV4NN_MWQqqU4gplHRok">Offer för Ortega?


Nicaragua: Ännu en vapenarsenal hos oppositionen påträffad

Fyra AK-gevär beslagtogs i dag av polisen i Nicaragua hos Alejandro Tünnermann, son till Carlos Tünnermann, som är en av förhandlarna för högeroppositionen.

Beslaget är ännu ett tungt bakslag för den terroristiska delen av högeroppositionen. Den 23 maj i år påträffades en annan vapenarsenal i staden Jinotepe där sex automatgevär, inklusive en ksp, kulsprutegevär med stativ, beslagtogs från oppositionen.

Dick Emanuelsson 190528

Ännu en vapenarsenal hos oppositionen påträffad 2

Sandinist försvann, torterades och avrättades av oppositionen

Bismark Martínez är sandinisten som kämpade med livet som insats mot Somozadiktaturen 1977-79 och som den 29 juni förra året greps, torterades och sedan ”försvann” i händerna på den Trumpstödda högeroppositionen i Nicaragua. I dag påträffades flera av hans tillhörigheter som de anhöriga har pekat ut som Bismarks. Även ben och ett kranie fanns på den plats där han greps och torterades av terroristerna förr året.

Dick Emanuelsson 190528

Sandinist försvann, torterades och avrättades av oppositionen

 
Links:
  1. http://www.youtube.com/watch?v=AyxheO-l57U
  2. https://nicasvedickema.blogspot.com/2019/05/nicara gua-annu-en-vapenarsenal-hos.html
Post date: 2019-05-29 19:09:15
Post date GMT: 2019-05-29 18:09:15

Post modified date: 2019-05-29 19:09:15
Post modified date GMT: 2019-05-29 18:09:15