Nicaraguas budskap till COP28 – Klimaträttvisa och solidaritet istället för kapitalistisk rovdrift

Foto: COP28 / Mahmoud Khaled (CC BY 4.0)

I helgen läste den nicaraguanska delegationen vid Klimattoppmötet i Dubai upp ett budskap från det Nicaraguanska folket. Man påminde om de utvecklade kapitalistiska ländernas upprepade underlåtenhet att uppfylla sina åtaganden, och hur detta fortsätter att förvärra klimatkrisen. Man krävde att de utvecklade kapitalistiska länderna nu tar ett riktigt ansvar för de skadeverkningar de orsakar i andra länder. Här följer ett antal punkter från uttalandet i urval:

  • [Nicaragua] uttrycker sitt stöd och solidaritet med brodersfolket i Palestina, vars kamp alltid finns i världens medvetande. Nicaragua erkänner det palestinska folkets historiska kamp och rätt till självbestämmande, inklusive rätten att etablera en självständig stat enligt 1967 års gränser, med östra Jerusalem som sin huvudstad.
  • Nicaragua har inget historiskt ansvar i vållandet av klimatförändringar. Man skall minnas att de 10 länder med störst utsläpp står för 83% av världens sammanlagda utsläpp medan [Nicaragua] släpper ut mindre än 0,05%. Trots detta lider [Nicaragua] av konsekvenser som påverkar upp till 8% av BNP.
  • För att bevara rätten till liv på jorden så är det måste man uppnå konkreta resultat på COP28, i enlighet med principen om gemensamma men olika ansvar och förmåga. Det är nödvändigt att omedelbart stärka klimaträttvisan och oumbärligt att föra en politik för gottgörelse som omsätts i direkt, ovillkorligt och respektfullt samarbete.
  • De kapitalistiska länderna måste minska sina utsläpp med 50% till 2030.
  • Det råder ingen tvekan om att orsaken till klimatförändringarna är de stora kapitalistiska ekonomiernas destruktiva produktions- och konsumtionsmodell. Det som vi har kallat klimatförändringar har blivit en klimatkris, en planetkris och en värdekris.
  • De kapitalistiska länderna måste därför uppfylla sina finansieringsåtaganden på minst de 100 miljarder dollar per år som tidigare överenskommits. Det är varken rättvist eller etiskt att försöka överbrygga det finansiella gapet genom att göra moder jord till en handelsvara genom så kallade samarbetsmekanismer, som inte är något annat än så kallade koldioxidmarknader.
  • [Nicaragua] upprepar den ståndpunkt som [landet] konsekvent har uttryckt sedan 2015. De kapitalistiska länderna har misslyckats med att följa Parisavtalen. Deras utsläpp fortsätter att öka och överstiger fyra gånger den norm som fastställts av vetenskapen. De har på ett oansvarigt sätt främjat falska alternativ, såsom koldioxidneutralitet, för att flytta sitt ansvar till utvecklingsländerna, samtidigt som de fortfarande vägrar att erkänna faktiskt klimaträttvisa såsom skadestånd för drabbade länder.

Översättning och redigering: Joel Assarsson

Nicaragua demanda Justicia Climática y Reparación en la COP 28 realizada en Dubái

[Uttalandet finns även tillgängligt på engelska]