This page was exported from Svensk-Kubanska Föreningen [ https://svensk-kubanska.se ]
Export date: Wed Jul 24 20:49:42 2024 / +0000 GMT

Nicaraguas revolution stoppas inte av USA:s krigföring
Nicaraguas revolution stoppas inte av USA:s krigföring

Nedanstående är taget från en bokrecension av "The Revolution Won't Be Stopped: Nicaragua Advances Despite US Unconventional Warfare" av Alliance for Global Justice. I boken behandlas utförligt de tema som nämns här.

Den neokonservative republikanske strategen Karl Rove gav ofta rådet till sina kunder att inte attackera fiendens svagheter utan dess starka sidor. USA:s utrikespolitiska desinformationsmaskineri har noga följt Roves råd.

För att attackera Nicaragua har maskineriets lögner och propaganda riktat in sig på några av landets styrkor: jämlikhet mellan könen, ursprungsbefolkningens rättigheter, demokrati, suveränitet och framgångsrikt svar på pandemin, liksom Sandinistregeringens stora popularitet.

Detta borde inte förvåna. Samma Rove-metod används mot andra länder som USA betecknar som sina fiender. Som exempel: för att attackera Venezuela ignoreras landets extremt demokratiska system och valförfarande för att istället kalla den valda regeringen för ”diktatorisk”. För att attackera Kuba kallas landets läkare och sjuksköterskor, som arbetar i de mest behövande områdena i världen, för ”offer för människohandel” eller för ”spioner”. För att attackera Kina smutskastas landets snabba och framgångsrika bekämpande av Covid-19. För att attackera Ryssland angrips den överväldigande populariteten som folkomröstningen på Krim visade för anslutning till Ryssland och framställs som en invasion. Motståndet i östra Ukraina mot den USA-tillsatta kuppregimen i Kiev framställs som rysk aggression genom ombud. För att attackera Syrien framställer medieapparaten det nationella försvaret mot Västvärldens invasion och ockupation genom ombud som aggression. Samtidigt sägs ansträngningarna från Ryssland och Iran att stödja Syrien vara olagliga. Och så vidare.

Historien om Nicaraguas imponerande sociala, politiska och ekonomiska framsteg under Sandinistregeringen är inget nytt för de som följer den alternativa pressen. Landets mer dramatiska framgångar innefattar reduceringen av fattigdom och extrem fattigdom med mer än hälften, gratis grundläggande hälsovård och utbildning, nära nog ingen analfabetism, nära en fördubbling av elektrifieringen som nu i stort sett når hela befolkningen och produktion av upp emot 90 procent av landets egen matkonsumtion.

Mindre känt är framgångar som innefattar Nicaraguas internationellt erkända polissystem som innebär att medborgare inte fruktar sin polis. Inte heller känt är att Nicaragua rankas som nummer fem i världen i jämlikhet mellan könen. Oavsett dessa framgångar, och många därtill, erkända av internationella organisationer inklusive FN-organ, är det svårt att känna till något av detta om man enbart följer bolagsmedierna och regeringsstödd media.

Kanske det mest fascinerande är hur politiken genomförts för att Nicaragua ska överleva och gå framåt trots USA:s ”hybridkrig” genom undergrävande verksamhet, sanktioner, desinformation och kuppförsöket 2018. Den milda behandlingen av Somozas Nationalgarde efter revolutionen 1979, av Contras efter 1980-talets krig och kuppmakarna 2018, liksom beslutet att hålla polisen borta från gatorna under det mesta av de våldet under kuppförsöket 2018 kan verka som överdrivet generöst och förlåtande. Men denna praktik kan vara effektivt i försöken att göra fiender till allierade. Det som hänt när många tidigare Contras blir allierade i opposition mot den nyliberala politiken som högerregeringarna mellan 1990 och 2007 förde.

Nicaraguas ”folkliga ekonomi” lägger vikten vid den informella och småskaliga affärssektorn vilken förser en stor del av Nicaraguas livsmedel, kläder och bostäder. Det är en självstyrd, inkluderande och solidaritetsbaserad ekonomi som står för 70 procent av arbetstillfällena, 42 procent av tillfört värde och 59 procent av inkomster. Det skapar också det mesta av landets välstånd. Ett exempel är ko-lån. I projektet får den fattigaste i byn en betäckt ko, en gris och några hönor. Första kalven får man lämna ifrån sig. Sedan är man ägare till alla djuren.

Landets framgångsrika svar på pandemin innebar att lock-down inte tillämpades. Det hade varit en lyx som Nicaragua, det näst fattigaste landet på halvklotet, inte kunde kosta på sig. Men vad det kunde göra var att mobilisera hälsovårdsarbetare och brigadister som utförde besök med hälsokontroller till de flesta hem och gav råd. Lättillgängliga telefonnummer, kontroller vid gränser och flygplatser, vädjan om 14 dagars egen karantän för besökare och förlitande på det allmänna hälsovårdssystemet (som är det bästa i regionen, bättre än det mycket rikare Mexikos). Som ett resultat har Nicaragua haft knappt 200 dödsfall i Covid när detta skrivs.

Nicaragua har gjort stora framsteg i natur- och miljövård. Avsevärd övergång från fossila till förnybara energikällor har gjorts.

De autonoma regionerna på Atlantkusten utgör närmare hälften av landets yta. Här har stora materiella och sociala framsteg gjorts. Landrättigheterna för ursprungsbefolkningen och afroättlingar har ökat. Det har också stödet för Sandinisterna, FSLN. Under de nyliberala regeringarna 1990 till 2007 försummades området. Detta kan förvåna alla som på senare tid läst rapporter om att regeringen inte bryr sig om minoriteternas liv och rättigheter. Dessa påståenden om Sandinisternas försummelser har bemötts i en rad artiklar i alternativ press.

Stora organisationer som Amnesty, HRW med flera erkänner inte framgångarna för mänskliga rättigheter, då de inte betraktar sociala, politiska och gemensamma projekt som just mänskliga rättigheter. Och det är detta som Nicaragua arbetar med. När dessa NGO:er presenterar falska och vilseledande exempel så misstolkar de medvetet själva idén om mänskliga rättigheter och eldar på den dödliga och destruktiva sanktionspolitiken och hybridkrigföringen från USA. Faktum är att HRW uttryckligen stöder USA:s sanktioner mot Nicaragua. Sanktioner som enhälligt antogs i USA:s kongress 2018 och senare utökades av en presidentorder 2020. Om dessa organisationer brydde sig om mänskliga rättigheter skulle de fira Nicaraguas framsteg på området och jämföra dem med de fruktansvärda brotten i några av Nicaraguas grannländer, som Honduras och Colombia. Dessa regeringar skulle inte klara sig utan USA:s uppbackning.

USA:s fientlighet är ett bevis på Nicaraguas framgång som hotet av att vara ett bra exempel. Ett exempel som USA till varje pris vill förstöra. Ett exempel som är humant, frihetligt, suveränt och demokratiskt. Att Nicaragua är på rätt väg visas av Sandinisternas stora och hållbara popularitet.

Roger Stoll, NicaNotes 210407 (nedkortat och redigerat)

The Revolution Won't Be Stopped: Nicaragua Advances Despite U.S. Unconventional Warfare

https://afgj.org/nicanotes-book-review-the-revolution-wont-be-stopped-nicaragua-advances-despite-u-s-unconventional-warfare?fbclid=IwAR1cujMKXF0QHm8qRazo2X-jF2hkIf3smfgUhO0mGk1v3YGGDGjxbNZRGrg

SOLIDARITET! HÄV BLOCKADEN! KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen ”Kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

 

 


Post date: 2021-06-28 07:10:16
Post date GMT: 2021-06-28 06:10:16
Post modified date: 2021-06-28 07:10:16
Post modified date GMT: 2021-06-28 06:10:16

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com