Svensk-Kubanska Föreningen
https://svensk-kubanska.se/nobelpristagare-uppmanar-biden-avsluta-blockaden-mot-kuba/
Export date: Mon Apr 15 1:59:33 2024 / +0000 GMT

Nobelpristagare uppmanar Biden avsluta blockaden mot Kuba
Nobelpristagare uppmanar Biden avsluta blockaden mot Kuba

Den argentinske vinnaren av Nobels fredspris Adolfo Pérez Esquivel har skickat ett brev till USAs president Joe Biden, där han påpekar att Kuba inte är ett hot mot något land och uppmanar USA att upphäva blockaden.

“Fred ges inte bort, den byggs med vilja och ansträngning från människor och folk, och det är upp till dig som statschef för ett ledande land i världen att vara en byggare av det, söka det goda, respektera mänskliga rättigheter och folk s rätt till självbestämmande och suveränitet. Tyvärr har de systematiskt kränks av regeringarna i din nation fram till i dag”, säger Pérez Esquivel.

I sitt öppna brev påminde nobelpristagaren 1980 Biden om Bibelversen Matteus 7: 1-5 som säger: 'Varför ser du på grandet i din brors öga och inte bjälken i din'? I detta avseende uppmanade han honom att reflektera över sitt lands politik angående de kontinuerliga attackerna mot Kuba och den av USA införda blockaden.

Den framstående människorättsförsvararen påminner Biden i sitt brev om att  Barack Obama i slutet av sin mandattid hade modet att resa till Kuba i en historisk och värdig händelse för att komma närmare Kuba. Han hade förstått att Förenta staternas politik mot ön inte kan fortsätta med den permanenta aggression som blockaden utgör.

Nobelpristagaren påpekade att Obama inte hade parlamentarisk styrka att lyfta blockaden, stänga fängelset i Guantánamo och sätta stopp för tortyren vid Förenta staternas bas på kubanskt territorium. Det är upp till den amerikanska kongressen att ta bort repressiva åtgärder som strider mot alla rättigheter och suveräniteten för det kubanska folket.

Den sociala aktivisten lyfte fram hur den tidigare presidenten Donald Trump skärpte åtgärderna mot Kuba, vilket återigen skadade folks mänskliga rättigheter.

"Det är oroande att du talar om mänskliga rättigheter och hotar Bolivia och Argentina, blockerar Venezuela, stöder statskupp på kontinenten och utrikesdepartementet erkänner dess ingripande i mordet på Haitis president", säger han i ett annat avsnitt av brevet.

”Som statschef måste du reflektera över vart ditt lands politik leder i världen”, påpekade Esquivel.

Han betonade också att Kuba inte är ett hot mot något land, tvärtom är det ett exempel på solidaritet med folken genom sina Henry Reeve Medicinska Brigader, sin ”Operation Mirakel”, som opererat miljontals latinamerikaner mot starr samt landets permanenta arbete i världen med de folk som behöver solidariskt stöd för sin utveckling och ett värdigt liv.

“Du vet väl, Joe, att Kuba aldrig kommer att underkasta sig USA:s vilja, oavsett aggression eller försök till social destabilisering, oavsett hur mycket du använder monopolmedier och sociala nätverk. De har motståndskapacitet trots all din regerings aggressivitet. De är ett värdigt folk och har visat det med stort mod sedan revolutionens triumf”, betonade han.

I ett annat fragment av sitt öppna brev påpekar Pérez Esquivel att mänskligheten upplever osäkra och smärtsamma ögonblick på grund av Covid-19, som drabbar rika och fattiga länder, där de fattiga drabbas mest.

”Att fortsätta med blockaden av Kuba och andra länder är ett brott mot mänskligheten, på grund av all skada som det orsakar individer och folks liv. Du säger att det kubanska systemet är en 'misslyckad stat', du döljer att det i 60 år har stått emot en orättvis blockad och att USAs regeringar har misslyckats med att störta och dominera det", sa han.

Aktivisten uppmanade Biden att om han vill bidra till folks fred och enhet, "avsluta ditt lands förtryckande politik och bygg nya vägar för enhet och solidaritet till förmån för mänskligheten."

Slutligen uppmanar akademikern också den nordamerikanska presidenten att reflektera i sökandet efter sanning och rättvisa.

”Många av oss hoppas att folket i USA och världen kommer att kräva att blockaden mot Kuba upphävs. Demokrati ges inte bort, det görs med folkens vilja och deras deltagande som huvudpersoner och byggare av sina liv och sin historia”.

Den argentinske fredspristagaren Adolfo Pérez Esquivel, Buenos Aires, 19 juli 2021

SOLIDARITET! HÄV BLOCKADEN! EN MILJON KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen ”en miljon kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0
Post date: 2021-08-27 12:07:50
Post date GMT: 2021-08-27 11:07:50

Post modified date: 2021-08-27 12:07:50
Post modified date GMT: 2021-08-27 11:07:50