Nobels Fredspris 2021 till de kubanska läkarbrigaderna!

Svensk-Kubanska Föreningen är en av många organisationer som yrkar på att Nobels Fredspris tilldelas de kubanska hälsovårdsbrigaderna. Foto: Twitter @PLprensalatina

Nobels Fredspris 2021 till de kubanska läkarbrigaderna!

Osjälviskhet, solidaritet och arbete för det gemensamma bästa är vad som Nobels Fredspris borde handla om. Detta beskriver på ett utmärkt sätt Kubas Henry Reeve Internationella Medicinska Brigader som sedan 2005 räddat fler än 80 000 liv och som rest ut för att bekämpa Covid-19 i 27 länder. Förena dig med oss och kräv att Nobelkommittén tilldelar Henry Reeve Internationella Medicinska Brigader Fredspriset!

Till kampanjen har myndigheter i Italien och organisationer i en lång rad länder anslutit sig. Tiotusentals människor har skrivit på. Gör det du också!

SKRIV PÅ!

Till Kommittén för Nobels Fredspris

Mitt uppe i denna globala pandemi, utan motstycke i modern historia, är det en grupp från ett litet land som gett hopp och inspiration till folk runt om i världen: de kubanska läkare och sjuksköterskor som ingår i Henry Reeve Internationella Medicinska Brigader. De arbetar för närvarande i 22 länder i kampen mot Covid-19. Som ett erkännande av deras magnifika solidaritet och osjälviskhet, då de räddar tusentals liv och sätter sina egna i fara, ber vi er att tilldela dem Nobels Fredspris.

Henry Reeve var en 19-årig USA-medborgare som lämnade sitt hem i Brooklyn, New York för att ansluta sig till Kubas självständighetskamp mot Spanien i slutet på 1800-talet. Brigaderna uppkallades efter honom och grundades av Kubas förre president Fidel Castro 2005 efter det att USA avvisat ett erbjudande om att skicka 1 500 kubanska läkare för att ge bistånd i samband med orkanen Katrina.

Sedan dess grundande har personal från Brigaden, som nu består av 7 400 frivilliga hälsovårdsarbetare, verkat längst fram i fronten och givit nödhjälp. Redan innan Covid-19 hade de behandlat fler än 3,5 miljoner människor i 21 länder som drabbats av de värsta naturkatastrofer och epidemier. Uppskattningsvis har 80 000 liv räddats som ett direkt resultat av Brigadens akuta insatser vid nödsituationer.

En av de mest heroiska insatserna skedde 2014 – 2015 när Brigaden skickade drygt 400 läkare, sjuksköterskor och andra till Västafrika för att konfrontera den farliga Epolapandemin. Kubanerna arbetade i regioner där det varken fanns grundläggande hälsovårdsinrättningar eller elementär infrastruktur i form av vägar och kommunikationer. Kubanerna utgjorde den enskilt största medicinska gruppen som arbetade på fältet i Sierra Leone, Guinea och Liberia. Som ett erkännande av deras arbete fick dessa specialister det prestigefyllda priset ”Dr. Lee Jong-Wook Memorial Prize for Public Health in 2017” av WHO.

Henry Revvebrigaden är endast en del av Kubas hälsovårdssystem som koordineras av Kubas Hälsovårdsministerium. Det har skickat fler hälsovårdsarbetare utomlands än hela Världshälsoorganisationen WHO.

Nu när världen lider under den förödande pandemin arbetar Brigaden globalt för att försöka stoppa spridningen och ta hand om de som är sjuka. Världen rördes av att se kubanerna ge sig av till de mest infektionsdrabbade området i Italien, Lombardiet, för att hjälpa till att rädda liv. Fram till 1 maj fanns fler än 1 450 kubanska hälsovårdsarbetare i kampen mot Covid-19 i 22 länder: Andorra, Angola, Antigua and Barbuda, Barbados, Belize, Cape Verde, Dominica, Grenada, Haiti, Honduras, Italien, Jamaica, Mexiko, Nicaragua, Qatar, Saint Lucia, Saint Kitt and Nevis, Saint Vincent and the Grenadines, Sydafrika, Surinam, Togo och Venezuela.

.Vänligen,

(undertecknat)

UNDERTECKNA KRAVET ! 

KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!

Under pandemin skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död. 

Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra organisationer, samt från vanligt folk på ett slut på blockaden. Likaså växer kravet, inte minst i länder där de kubanska medicinska läkarbrigaderna arbetar, att Henry Reevebrigaderna ska tilldelas Nobels Fredspris 2021! Hjälp till att öka trycket på USA!

Bli en del av denna solidaritetsrörelse! 

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

  • Fredspriset: SKRIV DITT NAMN MED UPPMANINGEN ATT NOBELS FREDSPRIS 2021 SKA TILLDELAS DE KUBANSKA MEDICINSKA LÄKARBRIGADERNA, HENRY REEVE!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

(scrolla ner på sidan tills du kommer till val av språk för att underteckna)

  • Bort med blockaden: SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

  • Ekonomiskt bidrag: OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICININSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL MEDICINSK UTRUSTNING Pg 23 57 15 – 0   Swish 123 182 37 72