Ny bok: Kunskapsekonomi och socialism — Vetenskap och samhälle på Kuba av Agustín Lage Dávila

Lage Davila: Knowledge Economy and Socialism. Science and Society in Cuba. Monthly Review

Ny bok: Kunskapsekonomi och socialism — Vetenskap och samhälle på Kuba av Agustín Lage Dávila

”Kubas framtid måste av nödvändighet vara en framtid av vetenskapsmän”, Fidel Castro 1960.

Som Agustín Lage Dávila visar i denna banbrytande bok hur Kuba blivit världsledande både när det gäller att skapa och tillämpa vetenskaplig kunskap – vilket framgår av dess allestädes närvarande produktion av samhällsnyttiga produkter, från vacciner och läkemedel till ekologiska livsmedel. Lage, som är en framstående kubansk immunolog, visar hur Kuba uppnådde en sådan framträdande position och hävdar att utbildningen av dess forskare, deras vetenskapliga praxis och deras relationer med det kubanska folket är nära kopplade till den socialistiska kultur som härrör från den kubanska revolutionen.

Lage Davila: Knowledge Economy and Socialism. Science and Society in Cuba. Monthly Review

Lage ger tydligt skrivna och lättförståeliga svar på frågor som är avgörande för mänsklighetens överlevnad. Varför är kultur avgörande för vetenskapen? Vad skiljer Kubas socialistiska kultur från den i kapitalistiska samhällen? Vilket socialt ansvar har vetenskapsmän? Hur har Kuba gjort sådana otroliga vetenskapliga framsteg trots USA:s brutala och olagliga blockad? Hur kan ett land som Kuba tjäna nödvändig utländsk valuta genom att sälja sina kunskapsintensiva produkter till länder i det globala nord och samtidigt upprätthålla sina etiska, socialistiska ideal? Lages undersökning av dessa frågor kommer att vara av intresse för forskare och ekonomiska planerare över hela världen, för alla som kämpar för en bättre värld – och, utan tvekan, även för de företag som konkurrerar med Kuba på de globala marknaderna.

Vad folk säger om ”Kunskapsekonomin och socialismen”:

Kuba, ett land med knappa resurser som har varit utsatt för en ekonomisk blockad under hela sin moderna historia, har en livskraftig biotekniksektor som har utvecklat vacciner mot hjärnhinneinflammation, cancer och covid. I sin nyöversatta bok ”The Knowledge Economy and Socialism” förklarar Agustín Lage, chef för Havannas center för molekylär immunologi och en politiskt engagerad delegat i nationalförsamlingen, denna uppenbara paradox genom att beskriva hur vetenskap och teknik, när de frigörs från begränsningarna i det kapitalistiska vinstsystemet, kan inriktas på att lösa trängande mänskliga behov. De sociala omvandlingar som möjliggör detta är inte problemfria, och dessa diskuteras uppriktigt och med teoretiskt djup i denna unika och viktiga samling essäer. -Stuart A. Newman, professor i cellbiologi och anatomi, New York Medical College

Jag är övertygad om att inte ens de som vill att den kubanska socialismen ska misslyckas kommer att överge boken efter att ha läst inledningen. För förkämpar för ”en bättre kapitalism” (en oxymoron eftersom det inte är möjligt att förbättra ett system som metastaserar som aggressiv cancer) kommer denna bok att vara dåliga nyheter. Om de är upplysta och kunniga fiender till socialismen, kommer de att behöva närma sig denna bok med respekt. Det skulle inte förvåna mig om några till och med omprövar sina fördomar eller sätt att tänka. –Professor Néstor G. Del Prado, centrum för molekylär immunologi, Havanna

Agustín Lage är både en deltagare och en observatör i den kubanska vetenskapens utveckling, en enastående molekylärbiolog och en militant medlem i det kubanska kommunistpartiet. Kärnan i Agustín Lages arbete: Att precis som fabriken och bondgården markerade slutet på de feodala produktionssystemen, är kunskapsekonomin framväxten av de nya produktionsmedlen. Detta är hans mest genomträngande insikt i kapitalismens framväxande motsättningar: vetenskaplig kunskap är kumulativ och komplex så att alla företag måste köpa licenser från sina konkurrenter för att kunna producera något. Den patenteras och hålls som privat information, vilket undergräver den vetenskapliga traditionen med ett samhälle som delade med sig av idéer. Konkurrens leder till att arbetskraften byts ut, vilket stör kollektivens tysta kunskap och gör att det inte lönar sig (”kostnadseffektivt”) att utbilda arbetarna. Precis som kapitalismen gav oss fabrikssystemet som ersatte hantverksgillena, så är kunskapsekonomin alltmer oförenlig med kapitalismen och kännetecknar socialismen.” –Richard Levins, universalgeni, aktad utbildare, engagerad antikrigsaktivist och internationalist, samt vetenskaplig rådgivare åt Kuba

Dr Agustín Lage Dávila är en internationellt känd och respekterad immunolog. Han var under många år chef för det kubanska centret för molekylär immunologi. Han är en hängiven kommunist och har stått i främsta ledet när det gäller vetenskaplig utbildning och ekonomisk utveckling genom vetenskap på Kuba.

Boken, som kostar 29 dollar, kan beställas på länken nedan från Monthly Review

The Knowledge Economy and Socialism: Science and Society in Cuba

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72