Ny lag ska skydda Kubas fiske

Fidel Castro och Che Guevara på fisketur 1960

Vid den kubanska nationalförsamlingens sammanträde i mitten av juli antogs en ny fiskerilagstiftning.  Lagstiftningen innehåller rättsliga föreskrifter för att förhindra tjuvfiske, skydda hotade fiskpopulationer och stödja småskaligt fiske i kustsamhällen. Iris Quiñones, biträdande minister för livsmedelsindustrin, påpekade att den nya lagstiftningen innebär att Kuba lever upp till alla internationella standarder och regleringar. Lagstiftningen kommer även underlätta för Kuba när det kommer till att samarbeta med grannländer, inklusive USA, kring fiske- och havsmiljöfrågor.

Med mer än 32 000 sysselsatta inom fiskerinäringen och fisk som en viktig basvara för Kubas livsmedelsindustri är den nya lagen mycket viktig för landet. Redan idag skyddar Kuba 25 procent av sina kustvatten och har implementerat flera framgångsrika strategier för att skydda de marina ekosystemen, men som president Miguel Diaz-Canel påpekade i debatten i nationalförsamlingen, så behöver lagstiftningen uppdateras för att passa en ny tid.

Senast Kuba antog en fiskerilagstiftning var 1996, sedan dess har mycket hänt. Bland annat har privata ekonomiska aktörer blivit en viktig del av näringen. Idag är 18 000 privata fiskefartyg aktiva i kubanska vatten. Den nya lagstiftningen underlättar regleringen av det privata fisket, inklusive sport- och rekreationsfiske som är en växande del av turismen.

Även Kuba har, trots regleringar, drabbats av överfiske. Kubanska forskare räknar med att 60 procent av de kommersiellt viktiga fiskarterna har en minskande population. Den nya lagstiftningen kommer innebära bättre fiskekvoter baserade på vetenskaplig data.

Arbetet med den nya lagen har pågått i flera år och inkluderat fiskare, politiker, livsmedelsindustrin, myndigheter och miljöorganisationer. 863 experter från olika områden har konsulterats. Att inkludera fiskarna själva har varit en viktig del av processen.

Nyligen bildades ett nationellt kunskapsnätverk för hållbart fiske som kopplar ihop fiskare och deras familjer med forskare, myndighetspersoner och lokalpolitiker för att utbyta erfarenheter och lösa problem. Meningen är att forskare och myndigheter ska kunna använda de lokala fiskarnas expertkunskaper i arbetet med att ta fram fiskekvoter och upptäcka hot mot marina ekosystem. Inför bildandet av nätverket har kubanska fiskare genomfört ett erfarenhetsutbyte med fiskekooperativ i det mexikanska världsnaturområdet Sian Ka’an och med fiskare i Boston.

Enligt Dan Whittle, Karibienchef vid den USA-baserade miljöorganisationen Enviromental Defense Fund, kommer den nya lagstiftningen har stor betydelse för Kuba men också utgöra ”ett stort framsteg för internationella insatser för att bevara några av världens viktigaste korallrev, hajar, rockor och annat havsliv.”

Sustainability is on the Hook as Cuba Adopts New Fisheries Law, EDF Says

Engaging with Cuban fishing communities

EDF: Cuba’s new fisheries law is first major policy shift in 23 years