Chile_folom

Chile_folom

Pinochetdiktaturens grundlag begravs av en överväldigande majoritet