Ny skändlighet mot Kuba

Kryssningsfartyg
Genrebild. Foto: LUM3N, Pixabay

Mer än 400 miljoner dollar i böter i en ny skändlighet mot Kuba

”Böter på flera miljoner dollar är en varning för potentiella investerare och de som vill göra affärer med den kubanska regeringen”.

Efter ett år som anses vara ett av de tuffaste i revolutionens historia har en ny åtgärd lagts till på listan över USAs skurkaktioner mot Kuba.

Beth Bloom, en federal domare i södra Florida, beordrade med stöd av avdelning III i Helms-Burton-lagen, fyra kryssningsrederier som inkluderade Kuba i sina destinationer att betala mer än 400 miljoner dollar för påstådda skador till USA-företaget Havana Docks, som hade koncessionen att driva några av kajerna i Havannas hamn före revolutionens seger 1959.

Beslutet följer på ett annat domslut från i mars där Bloom drog slutsatsen att de fyra företagen – Carnival, MSC SA, Royal Caribbean och Norwegian – begick ”trafficking” och ”förbjuden turism” genom att föra USA-resenärer till Kuba och använda hamnanläggningar i Havanna som ”Castro konfiskerade”.

Detta stycke, som kopierats av ett dussintal USA-medier och som inom några timmar spreds i sociala medier, förtjänar några kommentarer.

Erkänner ”frihetens land” att det för dem finns ”förbjuden turism” och därmed ”tillåten” turism? Hur är det med den proklamerade friheten att resa?

Naturligtvis vet vi svaret: USA-medborgare får inte resa till Kuba, det är förbjudet.

En annan detalj: Det var inte Fidel Castro som konfiskerade dessa egendomar, utan den kubanska regeringen som utövande sin suveränitet, som det anstår alla oberoende nationer i världen.

De element som läggs fram är falska. Faktum är att USA aldrig ville förhandla om frågan om de nationaliserade fastigheterna och tillät inte heller de berörda företagen förhandla.

Skadeståndskommissionen godkände då 5 911 ersättningsanspråk, men det var aldrig möjligt att kontrollera om dessa anspråk och värderingar var sanna, om de var kopierade eller om förfalskade dokument hade använts.

Den 6 juli 1960 utfärdade den revolutionära regeringen Lag 851, som kompletterade 1959 års Ley Fundamental och som fastställde principen om obligatorisk expropriation i samhälleligt intresse.

Lagen fastställde att kompensationen av den nationaliserade egendomen skulle ske genom obligationer som utfärdats av Republiken för detta ändamål, och föreskrev att experter skulle utses för att värdera sådan egendom i syfte att genom amortering betala av dessa obligationer. Betalningen skulle göras från en fond som skapats i Kubas nationalbank, kallad Fonden för betalning av expropriationer av egendom och företag som tillhör medborgare i USA.

Denna fond skulle årligen förses med 25 procent av den utländska valuta som motsvarade USAs årliga sockerinköp från Kuba. Obligationerna skulle löpa med en årlig ränta på 2 procent och skulle börja betalas ut inom en period på minst 30 år.

Washington var medveten om att socker var betalningsmedlet och stoppade importen av socker vilket gjorde Lag 851 ogenomförbar. Detta följdes av en total blockad i februari 1962, och sedan antogs Helms-Burton-lagen [1996, men som i sin helhet inte började tillämpas förrän under Trump. Det då andra regeringar protesterat mot att lagen inkräktade på deras rättigheter].

Syftet med sanktionen mot kryssningsfartygen är mer än tydligt. De försöker inte ens dölja det. Enligt media i Florida är ”böterna på flera miljoner dollar en varning för potentiella investerare och de som vill göra affärer med den kubanska regeringen”.

Raúl Antonio Capote, Granma 230103
/cv

Los más de 400 millones de otra infamia contra Cuba

Läs mer: För precis tre år sedan försökte man med exakt samma sak, men samma domare AVSLOG stämningsansökan då!

Exilkubanskt nederlag i USA-domstol