Nya antikubanska initiativ i EU-parlamentet

Högern i EU-parlamentet vill ansluta Europa till USA:s blockad och dess blockadlagar, Helms-Burtonlagarna

Nya antikubanska initiativ i EU-parlamentet

Kuba lämnar den internationella högern ingen ro. Landet ska på alla sätt motarbetas och hindras i sin utveckling. Att bygga ett självständigt och välmående land, för allas bästa, är oacceptabelt för reaktionärerna. Världens längsta och hårdaste blockad orsakar enorma förluster och lidande för det kubanska folket. Men högern nöjer sig inte förrän de kunnat tillsätta en USA-trogen lydregering. Krafter i EU-parlamentet vill sabotera alla samarbeten för att istället än mer binda upp EU till USA:s sanktioner.

Mot bakgrund av en ny antikubansk manöver i Europaparlamentet krävs mer solidaritet från Europa

Kommuniké från samordningsstyrelsen för MESC (rörelsen för solidaritet med Kuba i Spanien):

Den 27 februari diskuterades en motion från höger- och extremhögergrupperna, där partierna PP, Vox och Cs ingår, i Europaparlamentets plenarsammanträde, på förslag av parlamentsledamoten Javier Nart, i syfte att få till stånd ett fördömande av Kuba för dess påstådda brott mot de mänskliga rättigheterna. Denna manöver och snedvridna användning av politik när det gäller mänskliga rättigheter på Kuba är inte ny, och svarar mot USA:s och Miami-maffians intressen för att skärpa blockaden och provocera fram en politisk förändring på ön. I själva verket strävar dessa europeiska grupper, med godkännandet av denna resolution, efter att upphäva avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba, och blir de facto främjare av folkmord mot hela det kubanska folket.

Men verkligheten är att Kuba inte är ensamt om att försvara sin suveränitet eller i kampen för att få ett slut på USA:s ensidiga och olagliga åtgärder. Tvärtom: Kuba är fullvärdig medlem i FN:s kommission för mänskliga rättigheter, med stöd av det internationella samfundet. Dessutom fördömde FN:s generalförsamling i november 2023 USA:s blockad mot Kuba, med en överväldigande röst från 187 länder mot blockaden, med 2 för, USA och Israel, och med Ukraina som avstod från att rösta. Och detta är inte första gången som USA:s blockad har fördömts och ett omedelbart slut krävts, utan den 31:a omröstningen sedan 1992.

Europaparlamentet kan inte ignorera FN:s generalförsamlings röster mot blockaden. Denna europeiska institutions trovärdighet skulle ifrågasättas om den stöder och främjar en politik som förvärrar det kubanska folkets ekonomiska kvävning, i strid med vad de länder som ingår i FN, inklusive Europeiska unionens medlemmar själva, nästan enhälligt har röstat för.

Å andra sidan ägde en internationell tribunal mot USA:s blockad av Kuba rum i november i Europaparlamentets högkvarter i Bryssel, med deltagande av experter, jurister och vittnen, som avslöjade effekterna av denna kriminella politik mot ett helt folk, inför en panel med sex domare, som utfärdade en dom för aggressionsbrott mot suveränitet och systematiska och ihållande överträdelser i mer än 60 år, vilket strider mot internationell rätt och utgör brott mot mänskligheten som kan leda till folkmord.

Det måste fördömas att ett upphävande av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och Kuba innebär att man ökar blockaden mot Kuba och försöker eliminera EU:s samarbete med Kuba. Detta är ett försök att fullständigt strypa den kubanska ekonomin, med två mål: för det första att det kubanska folket slutar stödja sin regering och sin stat och att Förenta staterna slutligen kan uppfylla sitt historiska mål att annektera Kuba, och för det andra att det socialistiska ekonomiska systemet på ön kan hållas ansvarigt för de problem som blockaden har lett till, vilket sätter stopp för det antiimperialistiska och antikapitalistiska alternativ som den kubanska revolutionen representerar.

Dessa högerpolitiker och extremhögerpolitiker är så ovärdiga och kriminella att de ignorerar det kubanska folkets lidanden. Och det är samma politiker som från Europa stöder det folkmord som det palestinska folket i Gaza utsätts för. I denna fråga talar de inte om att upphäva EU:s samarbetsram med Israel för att landet inte respekterar de mänskliga rättigheterna, tvärtom fortsätter de att stödja Israels påstådda ”rätt att försvara sig”, massakrera civila, de flesta av dem barn, och fördriva deras legitima ägare från deras land: det palestinska folket.

Från MESC kräver vi respekt för Kubas suveränitet, ett slut på USA:s aggressiva, ensidiga och olagliga politik; vi försvarar rätten till fred och solidaritet, liksom lösningen av konflikter genom samarbete och politisk dialog.

Av alla dessa skäl fördömer vi den politiska användningen av mänskliga rättigheter och de som försöker förtrycka Kuba, och vi kräver att Europeiska unionen upprätthåller goda förbindelser med Kuba, grundade på ömsesidig respekt.

28 februari 2024, Samordningsstyrelsen för MESC (rörelsen för solidaritet med Kuba)

Cubainformacion 240228 (ZT)

”Ante la nueva maniobra anticubana en el Parlamento Europeo, más solidaridad con Cuba desde Europa”: comunicado del MESC

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72