0328-Caricatura-Ley-Helms-Burton-2

0328-Caricatura-Ley-Helms-Burton-2

Högern i EU-parlamentet vill ansluta Europa till USA:s blockad och dess blockadlagar, Helms-Burtonlagarna