Nya Familjelagen godkänd och attesterad

Foto: Estudios Revolución

Nya Familjelagen godkänd och attesterad

Kubas president Miguel Díaz-Canel Bermúdez beskrev det kubanska folkets deltagande i folkomröstningen om familjelagen som medborgarvänligt, demokratiskt, ärligt och öppet, där ja-svaret översteg 66,8 procent av det totala antalet giltiga röstsedlar.

När det gäller söndagens process underströk han kvaliteten på omröstningen, med 94 procent giltiga röstsedlar, mitt i en så komplex situation som den Kuba nu lever i.

I Revolutionspalatsets symboliska sal Sol de América skrevs återigen historia: tillsammans med en grupp personer som har varit inblandade i hela denna process undertecknade och godkände ordföranden för Folkmaktens Nationalförsamling, Esteban Lazo Hernández, och republikens president, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, den betydelsefulla lagen.

”Det räckte inte att vi i Nationalförsamlingen i princip godkände detta lagförslag”, sade Homero Acosta Álvarez, sekreterare i parlamentet, ”utan det var oerhört viktigt att det godkändes, ratificerades och validerades i en direkt folkomröstning, och det är vad som skett.”

Resultatet blev att majoriteten av folket röstade för Familjelagen och den kommer att träda i kraft när den offentliggörs på tisdag i en särskild utgåva av Republiken Kubas tidning Gaceta Oficial de la República de Cuba.

Ögonblicket var fullt av symbolik och känslor. Två kubaner från olika generationer undertecknade och godkände en lagtext som inte bara skriver historia på Kuba utan också i världen, eftersom det är den första familjelagen som har varit föremål för en folkomröstning.

”Hur många undertecknanden har man inte gjort här i livet”, erinrade sig Esteban Lazo när han skulle skriva under dokumentet, ”men kanske ingen som denna, med en sådan tillfredsställelse och glädje över denna seger, över denna transcendentala seger för fosterlandet och för socialismen.”

Applåderna ljöd och republikens president undertecknade också han det som nu är lag, och som också ligger till grund för det kubanska samhällets framtid.

”Vi hyllar Fidel, Vilma, Raúl, alla de som gav de grundläggande impulserna så att vi i dag har den förståelse för familjefrågor som vi har i samhället”, sade presidenten och uppmanade sedan justitieminister Oscar Silvera Martínez att redogöra för detaljerna i det intensiva arbete som utförts under de senaste veckorna så att alla institutioner som har med genomförandet av familjelagen att göra i landet skulle vara redo när detta ögonblick kom.

”Vi går nu in i en ny fas i denna breda, komplexa, nödvändiga och viktiga process för att godkänna lagen och genomföra den”, sade Silvera Martínez. I detta avseende, sade han, ”har vi arbetat i detalj med alla arbetssystem och handlingsmodeller för våra tjänstemän, chefer och arbetstagare, så att det omedelbara genomförandet kan bli framgångsrikt.”

Även om man för närvarande utarbetar flera rättsliga bestämmelser, försäkrade justitieministern att det finns förutsättningar för att det som godkänts kommer att uppfyllas och på ett bra sätt, efter den utbildningsprocess som har genomförts och det stöd och den majoritet som denna lag har fått i juristkåren.

”Vi är medvetna om institutionernas och deras medlemmars ansvar för att försvara och lyckas med revolutionens och vårt folks arbete, att också försvara rättigheterna inom familjen för alla människor i vårt land”, betonade han.

I slutet av den högtidliga ceremonin upprepade president Díaz-Canel sina gratulationer ”till hela vårt folk för denna seger, som ger oss mer energi för att nu möta en orkan”. En omfamning förseglade sedan ögonblicket, ett ögonblick där historien återigen visade att Kuba aldrig förlorar förtroendet för sitt folk.

Granma 220927
/red: cv

Firma y refrendación de un Código validado por el pueblo