Nyheter om en kidnappning: Från Kap Verde till Miami

Alex Saab 2021 Foto: Twitter/@agusantonetti

Nyheter om en kidnappning: Från Kap Verde till Miami

Filmaren och aktivisten Carolina Graterol sammanfattar fallet Alex Saab och de farliga prejudikat som det skapar.

Rättegången mot den venezuelanske diplomaten Alex Saab kommer sannolikt att bli ett av de mest emblematiska fallen som kommer att avgöra framtida förbindelser mellan länderna under de kommande åren.

Den 23 december 2022 avslog Floridas federala domare Robert Scola Saabs yrkande om att avvisa åtalet mot honom. Enligt domaren kan Saab inte erkännas som representant för Nicolás Maduros regering eftersom USA inte erkänner Maduro, enligt en domstolsinlaga.

Scolas beslut markerar avslutningen på ett förödande fall för USAs regering, där dess vittnen diskvalificerades av samma domare och ett vittne var tvunget att dras tillbaka för att undvika ytterligare förlägenhet. Scola gav USAs åklagare en lyckträff i ett fall som de var på väg att förlora genom att ignorera de starka bevis som Venezuelas regering lade fram om Saabs diplomatiska meriter och genom att förbise frågan under bevisförhöret.

Fallet sänder ett tydligt budskap till det internationella samfundet om att ingenting är utom räckhåll, inte ens de rättigheter och skydd som diplomater normalt har, något som även USA konsekvent har försvarat under senare tid och fram till nu. Det finns anklagelser om att Saab, som har cancer, utsatts för tortyr under sitt frihetsberövande och förlorade ett antal tänder till följd av denna behandling.

Början på en tragedi
I juni 2020 under Venezuelas särskilda sändebud Alex Saabs tredje resa stannade hans plan i Kap Verde för att tanka. Hans uppdrag var att skaffa viktiga varor från Iran, bland annat bensin, livsmedel och medicinska förnödenheter för att hjälpa Venezuela att klara covid-19-pandemin och även de umbäranden som orsakas av USAs pågående ekonomiska sanktioner mot landet.

Under resan hade Saab med sig ett brev från president Nicolás Maduro till Irans högste ledare, ayatolla Ali Khamenei, samt flera andra officiella meddelanden i olika frågor som han förhandlade med de iranska myndigheterna.

Så snart han landat i Kap Verde greps Saab av de kapverdiska myndigheterna på begäran av USAs distriktsdomstol i Florida. Märkligt nog utfärdades Interpols röda varning dagen efter Saabs gripande, vilket ger en fingervisning om den politiska färgen på detta fall.

Domstolen i USA lade fram åtta åtalspunkter mot Saab som senare lades ned, med undantag för en om konspiration för penningtvätt, som en del av ett avtal mellan USA och Kap Verde. Denna åtalspunkt kan ge upp till 20 års fängelse, om han befinns skyldig.

Intrigen tätnar
Alex Saab motsatte sig frihetsberövandet och utlämning genom att hävda sin diplomatiska immunitet inför de kapverdiska domstolarna, men innan hans rättsliga invändningar var avslutade överförde den kapverdiska regeringen Saab med våld till Miami i oktober 2021, där han fortfarande befinner sig.

Utlämningen av Saab stred mot två domar av den 15 mars och den 24 juni 2021 i Västafrikanska staters ekonomiska gemenskaps (ECOWAS) domstol, som hade beordrat Kap Verde att släppa Saab och utdömt skadestånd. Kap Verde är undertecknare av domstolen, som anses vara en internationell domstol med primär behörighet.

I juni 2021 krävde även FNs kommitté för mänskliga rättigheter att utlämningen av Alex Saab till USA skulle skjutas upp. De krävde också medicinsk vård för det venezuelanska särskilda sändebudet som lider av cancer.

Utlämningen av Alex Saab till USA har starka inslag av olaglighet, eftersom Saab togs av en särskild amerikansk militärstyrka utan domstolsbeslut eller något utlämningsavtal mellan USA och Kap Verde. När han fördes bort var den sex man starka kapverdiska militärstyrka som bevakade Saabs fängelse reducerad till en soldat. Dessutom ankrade USA en marinkryssare vid namn ”San Jacinto” utanför Kap Verde för att förhindra att Saab skulle fly, något som många ansåg vara på gränsen till paranoia.

Inga gränser för USAs missbruk av internationell rätt
Detta är ytterligare ett exempel på de extraterritoriella befogenheter som USA börjar bli vana vid att ensidigt utöva utanför de rättsliga konventionerna i internationell rätt.

Saab befann sig i Kap Verde i transit till Iran inom ramen för diplomatisk verksamhet utan någon koppling till USA. USAs ekonomiska sanktioner mot Venezuela har ingen rättslig eller juridisk giltighet någon annanstans än på USAs territorium. Det är därför otroligt att USAs justitiedepartement utan några som helst bevis kan hitta på åtta anklagelser om penningtvätt som ledde till att Saab greps, vilket strider mot artikel 14 b i 1961 års Wienkonvention om diplomatiska förbindelser.

Dessutom har det venezuelanska särskilda sändebudet rätt till immunitet enligt ovannämnda konvention, som omfattar rätten till transitering, garanterar säker passage och även ger personlig okränkbarhet och immunitet mot arrestering och frihetsberövande (artikel 40 i 1961 års Wienkonvention).

Förutom de procedurbrister som ECOWAS-domstolen och FNs domar har lyft fram, skedde utlämningen av Saab dagen före presidentvalet i Kap Verde – som vanns av oppositionskandidaten från det socialdemokratiska partiet (PAICV), som hade lovat att frige Saab om han kom till makten.

Orättvisan i detta föga kända fall påminner oss om att USA riskerar att bli en skurkstat, där inte ens internationell rätt och diplomatisk status kan skydda någon diplomat i världen.

Venezuelas regering har förklarat att utlämningen av Alex Saab till USA var en kidnappning och har lovat att försvara honom.

USA är bundet av sina fördragsförpliktelser och internationell sedvanerätt att erkänna den diplomatiska status för sändebud från tredje land som utför diplomatiska uppdrag, som i fallet Alex Saab. Låt oss hoppas att detta fall inte skapar ett prejudikat som kommer att skicka rysningar av rädsla runtom i det internationella diplomatiska samfundet.

Carolina Graterol, Venezuelanalysis 230326 /cv

News of a Kidnapping: From Cape Verde to Miami