Svensk-Kubanska Föreningens Konstauktion 2019 NR 21-30